VAŽNO OBAVEŠTENJE ČLANSTVU

Predmet: Mišljenje Novog sindikata zdravstva Srbije u vezi postupanja u slučaju upozorenja o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu.

Poštovane koleginice i kolege, došli smo da zaključka da većina članova sindikata nije upoznata sa odredbom člana 181. Zakona o radu, koja obavezuje sindikat da svom članu da mišljenje u slučaju da mu je poslodavac dostavio upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu (u daljem tekstu- upozorenje). Zaposleni ima pravo da mišljenje sindikata dostavi poslodavcu uz svoje izjašnjenje u predviđenom roku (najmanje 8 dana od dana prijema upozorenja).

Zašto je ovo važno?

  1. Nakon izmena Zakona o radu više ne postoji obaveza poslodavca da obavesti sindikat čiji je zaposleni član o upozorenju, niti postoji obaveza poslodavaca da traži mišljenje sindikata. Tako da sindikat, ako ga zaposleni ne obavesti, ne može imati informaciju o upozorenju i u tom slučaju ne može pružiti pomoć i zaštitu članu sindikata.
  2. Pravo je zaposlenog koji je član sindikata da traži mišljenje, a obaveza je sindikata da da mišljenje. Ako je neko član više sindikata svaki sindikat je dužan da da mišljenje, na zahtev člana sindikata. Zaposleni odlučuje koliko će mišljenja dostaviti poslodavcu i da li će ih uopšte dostaviti uz svoju izjavu (pravo člana).
  3. Poslodavac je dužan da razmotri priloženo mišljenje sindikata, a ovo zakonsko rešenje ima pravnu težinu.
  4. Zaposleni koji nije član sindikata nema mogućnost da dostavi mišljenje sindikata poslodavcu uz svoju izjavu.

U tom smislu, smatramo da članovi našeg Sindikata treba da koriste svoje zakonsko pravo i dostave mišljenje Novog sindikata zdravstva poslodavcu. Naime, time se poslodavcu jasno stavlja do znanja da će Novi sindikat zdravstva odlučno štititi prava svog člana, preduzeti sve postupke i mogućnosti koje zakon stavlja na raspolaganje zaposlenom protiv koga poslodavac pokreće postupak za otkaz ugovora o radu ili izricanje druge disciplinske mere.

U Beogradu, 02.07.2017.god.
Novi sindikat zdravstva Srbije

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima