Okrugli sto u Ministarstvu zdravlja RS

Poštovane Koleginice i Kolege,
na poziv Ministra zdravlja, predstavnici Novog sindikata zdravstva Srbije Živorad Mrkić, Predsednik NSZ i Milenko Bjelić, Potpredsednik NSZ, učestvovali su na Okruglom stolu ”Finansiranje zdravstvenog sistema – stanje i izazovi”, koji je održan u Beogradu, dana 10.07.2009.god. Organizator Okruglog stola je Ministarstvo zdravlja RS.

Na Okruglom stolu su učestvovali Ministar zdravlja Prof.dr Tomica Milosavljević, Državni sekretari u Ministarstvu zdravlja, Predsednik Zdravstvenog saveta RS Prof.dr Dragan Delić, Direktor RZZO gđa. Svetlana Vukajlović, Predsednik Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine RS dr Paja Momčilov, predstavnici sindikata organizovanih u zdravstvu, predstavnici komora zdravstvenih radnika, Srpskog lekarskog društva, predstavnici kancelarija Svetske zdravstvene organizacije i Svetske banke u Republici Srbiji i drugi zvaničnici.

Predstavnici Novog sindikata zdravstva su uzeli učešće u diskusiji i izneli konkretne stavove koji se odnose na aktuelne izazove finansiranja zdravstvenog sistema RS, kao i činjenicu da problemi finansiranja javnih zdravstvenih ustanova postaju sve veći, a materijalno-socijalni položaj zaposlenih u zdravstvu Srbije sve teži.

U prilogu vam dostavljamo materijal sa Okruglog stola, jer smatramo da se iz njega mogu sagledati namere Vlade RS po pitanju daljeg finansiranja zdravstvenog sistema u našoj. Na žalost, nesporna je činjenica da su pred nama u socijalnom, ekonomskom i profesionalnom smislu, teška vremena koja će pred Sindikat postaviti velike izazove i iskušenja. Međutim, i pored svega i uprkos svemu, borba za interese našeg članstva ostaje najviši prioritet našeg Sindikata.

Sindikalni pozdrav, sa solidarnošću!

U Beogradu, 14.07.2009.god. Živorad Mrkić
Predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima