ŠTRAJK UPOZORENJA U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE !

NOVI SINDIKAT KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ORGANIZUJE ŠTRAJK UPOZORENJA U UTORAK 24.12.2019.god., SA POČETKOM U 10,00 čas, ISPRED UPRAVNE ZGRADE KLINIČKOG CENTRA SRBIJE, ULAZ IZ PASTEROVE ULICE.

Zaposleni u Kliničkom centru Srbije, a sigurni smo i zaposleni u celom javnom zdravstvenom sistemu, nezadovoljni su kadrovskom katastrofom, činjenicom da jedan zaposleni obavlja poslove za dvoje ili troje koleginica i kolega koje nedostaju i kojih nema među zaposlenima, zbog očitih pritisaka na deficitarne kadrove u zdravstvu da urade nemoguće, pretnji i zlostavljanja, zatim i dalje mizernih zarada koje nisu u srazmeri sa društvenim značajem našeg rada, neplaćanjem prekovremenog rada i prekovremenim radom iznad zakonom dozvoljenih limita…

Zahtevi zaposlenih, učesnika u štrajku upozorenja su:
1) Preduzimanje hitnih mera za kadrovsku popunu i povećanje broja zaposlenih u Kliničkom centru Srbije u odnosu na deficitarna zanimanja: medicinskih sestara, servirki, zdravstvenih tehničara svih nedostajućih profila, spremačica, tehničkih radnika na održavanju, lekara specijalista nedostajućih specijalnosti i subspecijalnosti, kao i nedostajućih profesionalnih profila administrativno – tehničkih radnika.

2) Najodlučnije sprečavanje pojave pretnji, pritisaka na zaposlene, mobinga, odnosno zlostavljanja na radu, poštovanje dostojanstva, ljudskih prava na osnovu rada i profesionalnog digniteta zaposlenih u Kliničkom centru Srbije.

3) Isplata stimulacija svim zaposlenima u Kliničkom centru Srbije koji su intenzivno radno angažovani i koji rade na poslovima na kojima je prisutan nedovoljan broj izvršilaca, uz javno objavljivanje spiskova zaposlenih koji su dobili stimulaciju, za svaki pojedinačni mesec.

4) Pokretanje inicijative u odnosu na Vladu Republike Srbije kao osnivača za povećanje zarada svih profesionalnih grupacija zaposlenih u Kliničkom centru Srbije, kojima je primenom koeficijenata iz Uredbe i osnovica iz Zaključka rad potpuno obezvređen i sveden ispod svakog egzistencijalnog i socijalnog nivoa.

5) Uređivanje i plaćanje prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedeljom zaposlenih u Kliničkom centru Srbije, u skladu sa važećim propisima.

6) Striktno poštovanje Zakona o radu kada je u pitanju premeštaj zaposlenih u Kliničkom centru Srbije na druge poslove, odnosno u druge organizacione delove i celine KCS.

7) Utvrđivanje preciznih normativa i standarda rada zaposlenih, opisa radnih mesta, uz jasne, nedvosmislene i potpuno transparentne opise poslova i radnih zadataka koje su zaposleni dužni da izvršavaju.

8) Preduzimanje svih neophodnih mera bezbednosti i zdravlja na radu koje su u ovom momentu neadekvatno poštovane, uz sprečavanje sindroma ”izgaranja na poslu”.

POZIVAMO SVE KOLEGINICE I KOLEGE DA UČESTVUJU I PODRŽE OVAJ UTEMELJENI I PRAVEDNI ŠTRAJK UPOZORENJA.

IMA MESTA ZA TEBE NA NAŠEM PROTESTU ! SVE KOLEGE ZAJEDNO !


Novi sindikat Kliničkog centra Srbije

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima