СИНДИКАЛНИ ЗБОР НОВОГ СИНДИКАТА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Нови синдикат Клиничког центра Србије одржао је 11.12.2019.год. први у низу планираних синдикалних информативних зборова у Клиничком центру Србије.

Због великог незадовољства запослених у КЦС због тешког професионалног, радног и социјалног положаја, Нови синдикат КЦС је донео одлуку да се одржи низ синдикалних зборова, ради што ближе комуникације са чланством и сагледавања разлога незадовољства, као и правца даљег синдикалног деловања.

У Клиничком центру Србије посебно је изражено незадовољство запослених због недовољног броја особља, што доводи до ситуације да један запослени обавља посао за неколико својих колегиница или колега који би, по систематизацији радних места, требало да постоје, али у Клиничком центру их нема међу запосленима. Због израженог одласка запослених и напуштања Клиничког центра, које не прати адекватна политика новог запошљавања од стране управе КЦС, дошло се до ситуације кадровске катастрофе, поготово када су у питању сервирке, медицинске сестре и здравствени техничари, спремачице, техничко особље одржавања…

Уз то, изражено је незадовољство запослених због недовољног повећања зарада, затим чињенице да првих пет платних група са најнижим коефицијентима нису добиле повећање ни у јануару, а ни сада у новембру 2019.год. Такође, присутни су проблеми са плаћањем прековременог рада, поштовањем права запослених на дневни, недељни и годишњи одмор, противправном праксом управе да запослене ”шета” по различитим радним местима, затим појаве мобинга, застрашивања запослених од стране представника управе итд.

Учесници првог информативног синдикалног збора у КЦС су акламацијом подржали идеју да се организује штрајк упозорења са протестним окупљањем пре краја децембра.

Очито, запослени у КЦС сматрају да је дошло време за отворену синдикалну борбу.

Нови синдикат Клиничког центра Србије

 

 

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима