ЛИЧНА КАРТА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА
Нови синдикат здравства Србије је синдикат здравствене, социјалне и фармацеутске делатности. Основни принципи рада Новог синдиката здравства Србије (НСЗ) су солидарност, јединство и борба за аутентичне интересе запослених у здравственој, социјалној и фармацеутској делатности, као и Света рада у целини.

ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА СИНДИКАТА
1.Нови синдикат здравства је интересна организација радника запослених у здравственој делатности. НСЗ заступа аутентичне, колективне и појединачне интересе чланства.

2.Нови синдикат здравства се бори за стварање праведних социјалних односа, за друштво благостања и просперитета, заштиту радничких права, политику пуне запослености, развој демократије и владавину права, за достојанствен живот на основу рада и укупан напредак нашег Народа и Државе.

3.Интерес чланства је основ програмске оријентације и укупне активности Новог синдиката здравства. У борби за интересе чланства НСЗ ће употребљавати све облике синдикалних акција, грађанске иницијативе и правне процедуре у складу са законским, међународним и цивилизацијским нормама.

4.НСЗ ће водити рачуна о довољној дистанци у односу на социјалне и класне партнере. НСЗ не може имати односе директне сарадње са социјалним партнерима који не поштују интересе чланства НСЗ-а. НСЗ ће у односу на социјалне партнере наступати по принципу реципрочног одговора: сарадњом на сарадњу, сукобом на сукоб.

5.НСЗ је независан у односу на послодавце, Владу и политичке партије. Сарадња НСЗ са социјалним партнерима зависи од њиховог односа према интересу чланства НСЗ-а.

6.НСЗ је организован на демократским принципима. Сви органи НСЗ-а су дужни да поштују и спроводе вољу чланства.

7.НСЗ се залаже за укупан развој синдикалног покрета. НСЗ се може прикључити синдикалним савезима и међународним синдикалним организацијама.

ЧЛАНОВИ РУКОВОДСТВА:
Живорад Мркић – Председник НСЗ 
Др. Драгица Јанков Видачић – Потпредседник НСЗ
Мирослав Цветковић – Потпредседник НСЗ


Зорица Игњатовић –  Заменик председавајућег ЦИО НСЗ
Мирослав Цветковић – Заменик председавајућег ЦИО НСЗ

Јасмина Младеновић – Оперативни секретар НСЗ novisindikatzdravstva@gmail.com