Окружница Председника НСЗ поводом дописа министра здравља од 22.02.2012.год.

– Председницима синдикалних организација НСЗ;
– Председницима територијалних организација НСЗ;
– Чланству

Предмет: Окружница Председника НСЗ поводом дописа министра здравља од 22.02.2012.год.

Поштоване Колегинице и Колеге,
обраћамо вам се поводом дописа министра здравља Проф.др Зорана Станковића од 22. фебруара 2012.год., а који је министар упутио у облику циркуларног писма здравственим установама чији је оснивач Република Србија. У здравствене установе допис је пристигао пре десетак дана.

Ради се о нашим колективним уговорима, односно о потписивању колективних уговора код послодавца од стране оснивача (Владе РС), коју у овом случају представља министар Станковић. У суштини, министар Станковић нам је овим циркуларним писмом ставио до знања да неће потписати колективне уговоре код послодавца који су му достављени, јер има тумачење Републичког секретаријата за законодавство (01 Бр. 112-07-18/2012 од 7. фебруара 2012.год.), на основу кога је извукао закључак да ” …Колективни уговори код послодавца не могу бити предмет разматрања и потписивања и да се морају ускладити са напред изнетим мишљењем …”

Шта је то недопустиво у колективним уговорима код послодавца, које смо потписали ми као синдикални представници и директори здравствених установа, по мишљењу министра Станковића и Републичког секретаријата за законодавство?
”Грешни смо” што смо преписивали одредбе Посебног колективног уговора, што колективним уговорима код послодавца нисмо уредили само она питања на које нас Посебан колективни уговор директно упућује и што нисмо унели само она решења која су повољнија за запослене.
После консултација који смо обавили са нашим синдикалним адвокатом др Гораном Поповићем, као и после консултација у оквиру надлежних синдикалних органа, дошли смо до закључка да је министар Станковић озбиљно погрешио, шта више – по нашем мишљењу -је прекршио Закон о раду.
Наиме, министар Станковић је, у складу са чл. 247. Закона о раду, учесник у закључивању колективних уговора код послодавца, за оне здравствене установе чији је оснивач Република Србија, у функцији овлашћеног органа оснивача. То је неспорно.

Међутим, на основу чл. 254. Закона о раду, ”Учесници у закључивању колективног уговора дужни су да преговарају”.
Министар Станковић нарушава процес преговарања и избегава своје учествовање (или учествовање лица које он овласти) у процесу преговарања. Наведеним циркуларним писмом он изражава своју једнострану вољу и намеће тумачење једне стране као дефинитивно, одбијајући да потпише колективне уговоре код послодавца. Заправо, оваквим својим ставом министар Станковић је прекршио своју обавезу да преговара, а уместо принципа социјалног дијалога увео принцип ”социјалног диктата”. Закључио је да је у праву и тачка! Међутим, преговори подразумевају да се разговара са другом страном пре него што се донесе одлука. Можда министру то није имао ко да објасни?

Гледано са аспекта чисте (идеализоване) правне теорије, заиста је непотребно преписивати одредбе важећег Посебног колективног уговора у колективне уговоре код послодавца. Ово је добро применити у Шведској, Норвешкој и Финској. Међутим у Србији, ми смо имали ситуацију да пуних 5 година нисмо имали важећи Посебан колективан уговор у здравственој делатности (од септембра 2005. до јуна 2010. године). Замислите какав би хаос настао (и овако имамо приличан хаос …) да у колективним уговорима код послодавца, који су били на снази у септембру 2005.год., нисмо имали поједине ПРЕПИСАНЕ одредбе Посебног и Општег колективног уговора – који су тада престали да важе. Тренутно важећи Посебан колективни уговор је на снази до 06.06.2013.год., још нешто више од годину дана. Да ли ће му бити продужена важност? Ко то може у земљи Србији да нам гарантује? Нико…

Такође, нисмо сигурни да је министар Станковић сагледао чињеницу да ако одбија да потпише колективне уговоре код послодавца, а уз то избегава и да преговара, улази у колективни радни спор поводом закључивања колективних уговора. Пошто се ради о здравственој делатности, учесници у том спору на основу чл. 18. и 19. Закона о мирном решавању радних спорова, имају дужност да приступе мирном решавњу радног спора, те да о насталом колективном радном спору обавесте директора Агенције за мирно решавање радних спорова. Нормално, здравство је делатност од општег интереса, у складу са законом, те је мирно решавање радних спорова дужност. Имајући у виду број здравствених установа којима је министар Станковић одбио да потпише колективни уговор код послодавца, Агенцији за мирно решавање радних спорова, вероватно, остаје само могућност да ангажује додатне, ”хонорарне” миритеље, јер број актуелних миритеља не би био ни издалека довољан …

Шта би могло да се закључи? Браните колективне уговоре код послодавца, поготово ако су квалитетни и пружају повољнија решења за запослене (такви би требало сви да буду). Сматрамо да је добро да се обратите министру Станковићу са упозорењем да сматрамо да је прекршио Закон о раду, јер избегава дужност да преговара. Потрудите се да иза дописа којим се обраћате министру стоје сви репрезентативни синдикати у установи и директор, јер то је ваш заједнички допис, баш као што је ваш колективни уговор плод вашег заједничког рада. Морамо објаснити министру разлику између социјалног дијалога и ”социјалног диктата”, те да се сви проблеми могу решити преговорима. На крају сваког сукоба, неспоразума или нетолеранције, опет стоје – преговори. Ми то разумемо, очекујејемо да то разумеју и министар Станковић и његови сарадници.

Такође, посебно се обраћамо Колегиницама и Колегама чији непосредни оснивач није Република Србија. Може вам се десити – у неколико градова и општина се већ и десило – да вам се представник оснивача (Покрајина, град, општина) обрати са веома сличним дописом какав је циркулар министра Станковића. Пошто се ради о истом основу и практично истим ставовима (из досадашњег искуства видимо да је управо тако), закључак који се односи на министра Станковића применљив је и на представнике оснивача ваших здравствених установа.

У сваком случају, за помоћ и савет се можете увек обратити вашем Синдикату: Нови синдикат здравства Србије – Централни извршни одбор, Београд, Трг Николе Пашића бр. 5, тел/факс (011) 32 31 581 или 3612 588, електронска пошта: новисиндикатздравства@гмаил.цом

Синдикални поздрав, са солидарношћу!

У Београду, 29.03.2012.год. Живорад Мркић
Председник НСЗ

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима