ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА У ГРАНИ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

– Председнику Владе РС
гос. Александру Вучићу

– Министарству здравља РС
Др Златибору Лончару

– Скупштинском одбору за здравље и породицу
Др Славици Ђукић Дејановић

На основу чл.2., 3., 4. и 11. Закона о штрајку („Сл.лист СРЈ бр.29/96; „Сл.гласник РС“ бр.101/2005, 103/2012) и Одлуке Председништва Новог синдиката здравства Србије која је донета на 14. седници одржаној 30.10.2014.год., Председништво Новог синдиката здравства Србије доноси

ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА У ГРАНИ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1. Захтеви запослених, учесника у штрајку су:
1) Изузимање запослених у здравственој делатности од умањења зарада од 10%, имајући у виду огроман друштвени значај здравствене делатности и тренутни социјални, материјални и професионални положај запослених у здравству;
2) Хитно отпочињање преговора за закључење Посебног колективног уговора за здравствену делатност у РС;
3) Поштовање важећих одредби Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС ( са проширеним дејством);

2. Штрајк упозорења запослених у грани здравствене делатности РС одржаће се 05.11.2014.год. са почетком у 12:00 час., а завршетком у 13:00 час., у складу са законом;

3. Грански штрајк упозорења се организује у здравственим установама на целој територији РС и испољаваће се прекидом рада запослених и окупљањем запослених учесника у штрајку у здравственим установама у којима се штрајк упозорења организује, у складу са одредбама Закона о штрајку, уз поштовање минимума процеса рада;

4. Штрајкачки одбор чине: Живорад Мркић, председник Штрајкачког одбора; Горан Лутовац, потпредседник Штрајкачког одбора;чланови Штрајкачког одбора: Срђан Недељковић, Мирослав Цветковић, др Јовица Стојановић, др Драгица Јанков Видачић, Снежана Вуковић, Веселинка Кијановић, Гордана Ђорђевић, Јадранка Милосављевић и Зоран Јанковић.

У Београду, 30.10.2014.г. Живорад Мркић, председник НСЗ

УПУСТВО 1
УПУСТВО 2

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима