НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА ПОДНЕО ИНИЦИЈАТИВУ УСТАВНОМ СУДУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 12 ЧЛАНОВА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА ПОДНЕО ИНИЦИЈАТИВУ УСТАВНОМ СУДУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 12 ЧЛАНОВА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Поштоване синдикалне колегинице и колеге,

дана 24.04.2019. године Нови синдикат здравства Србије, у складу са одлуком Председништва НСЗ, поднео је Иницијативу Уставном суду Републике Србије за оцену уставности и законитости Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (”Сл. гласник РС”, бр. 106/2018) – у даљем тексту: ПКУ.

Овом Иницијативом Нови синдикат здравства тражи од Уставног суда да оцени уставност и законитост следећих 12 чланова ПКУ: члана 12. став 1., члана 45. став 2., члана 71. став 3., члана 121., члана 122., члана 125. ставови 1., 4. и 5., члана 127. ставови 1., 2. и 3., члана 128., члана 130., члана 131. став 2., члана 132. и члана 133. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (”Сл. гласник РС”, бр. 106/2018) СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ.

Наведеним оспореним одредбама ПКУ учесници у закључивању ПКУ – Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите ”Независност” и Влада Републике Србије – брутално су дискриминисали и ставили у тешко неравноправан положај више хиљада запослених у здравству који су организовани, синдикално делују и припадају свим другим синдикатима у здравству, а не наведеним ”репрезентативним” синдикатама – потписницима ПКУ, који су у ствари монополисти, узурпатори и дворски синдикати.

Полазећи од наведеног, сагледавајући све могуће штетне последице грубог и недвосмисленог кршења људских права и дискриминације више десетина хиљада грађана Републике Србије, Нови синдикат здравства је изнео захтев да Уставни суд узме у разматрање поднету иницијативу, а да до доношења коначне одлуке одређивањем привремене мере ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊЕ појединачног акта или радње предузете на основу оспорених одредаба Посебног колективног уговора, односно да спречи правно дејство оспорених одредаба ПКУ.

Нови синдикат здравства посебно истиче да НИСМО ТРАЖИЛИ оцену уставности и законитости одредаба ПКУ којима се уређују права запослених и којима су утврђене основане погодности и посебна права за запослене у здравству.

У прилогу овог дописа достављамо Вам копију Иницијативе за оцену уставности и законитости.

Синдикални поздрав, са солидарношћу!

за Нови синдикат здравства Србије

Живорад Мркић с.р., председник

( Комплетан текст Иницијативе за оцену уставности и законитости можете преузети од представника Новог синдиката здравства у вашој здравственој установи.)

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима