Окрузница (14.05.2012.)

– Председницима синдикалних организација НСЗ
– Председницима територијалних организација НСЗ
– Чланству

Предмет: Окружница Председника Новог синдиката здравства Србије од 14.05.2012.год.

Поштоване Колегинице и Колеге,

полазећи од чињенице да је Нови синдикат здравства Србије одржао штрајк упозорења 25. априла 2012.год., као и да је учествовао у овогодишњем Првомајском протесту, неопходно је да сагледамо одређене ефекте ових синдикалних активности.

Као прво, потребно је изразити похвалу нашем чланству и синдикалним организацијама које су узеле учешће у штрајку упозорења НСЗ дана 25. априла. т.г., поготово ако се има у виду да је било и примера организовања протестних скупова код послодаваца, од којих су неки одржани по киши и непријатним временским условима. Такође, похваљујемо синдикалне организације које су – и поред кратког рока за организовање штрајка упозорења – успешно извеле штрајк упозорења и скренуле потребну пажњу медија, како на националном нивоу (активности нашег Синдиката биле су пропраћене у ”ударним” терминима дневника свих телевизија са националном фреквенцијом !), тако и на локалном нивоу.

Свима вам је познато да је учешће у штрајку упозорења била обавеза за све синдикалне и територијалне организације Новог синдиката здравства Србије, у складу са Статутом нашег Синдиката.

Неки од надлежних државних органа су реаговали на наш штрајк упозорења:

– Из Кабинета Председника Владе РС Мирка Цветковића нашем Синдикату је упућен допис бр. 07-00-00511/2012-01 од 27. априла 2012. године. Овим дописом смо обавештени да су наши штрајкачки захтеви прослеђени на даље решавање и надлежност Министарству здравља, Министарству рада и социјалне политике и Министарству финансија.
– Директор Агенције за мирно решавање радних спорова РС Дејан Костић упутио је нашем Синдикату Решење о покретању поступка мирног решавања колективног радног спора поводом штрајка бр. 116-02-49/2012. од 30. априла 2012. године. У том смислу одређен је и миритељ, који ће координисати поступком мирног решавања колективног радног спора у вези штрајка.

Занимљиво је да од ресорног министра Проф.др Зорана Станковића нисмо, до сада, добили никакав допис или одговор …

Имајући у виду озбиљност ситуације у здравственој делатности, најављену примену ”Уредбе о корективном коефицијенту”, као и више пута поновљену изјаву државних органа да имају намеру да ”… остваре кључне уштеде у јавном сектору …”, сматрамо да целокупна структура нашег Синдиката, а поготово синдикално чланство, треба да остане у пуној приправности и спремности за синдикалне акције које нам, по свему судећи, предстоје.

Синдикални поздрав, са солидарношћу !

У Београду, 14.05.2012.год. Живорад Мркић с.р.
Председник Новог синдиката здравства Србије

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима