КАКО ТУМАЧИТИ УРЕДБУ?

Нови синдикат здравства Србије
КАКО ТУМАЧИТИ УРЕДБУ?
НАШ ДОДАТАК НА ПЛАТУ ОД 10% ТРЕБА
ДА ПРЕРАСТЕ У СТАЛНО ПОВЕЋАЊЕ.
ЛОГИЧНО ЈЕ ДА ТАКО И БУДЕ… И ВИШЕ ОД ТОГА.

Поштоване колегинице и колеге, запослени у здравству,

свима нам је познато да је ванредно стање на територији Републике Србије, због пандемије заразне болести COVID-19, проглашено 15. марта 2020.год.

Убрзо затим, Влада Републике Србије је донела ”Уредбу о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2” – хух, дуг назив… У даљем тексту ћемо је звати једноставно – Уредба. Наведена Уредба је објављена у ”Службеном гласнику РС”, бр. 48/2020, примењује се кроз додатак на плату од 1. априла, тако да је дошло време да примимо зараде увећане овим додатком.

Очито је да је Влада желела да, на одређени начин, искаже уважавање изузетном раду запослених у здравству. Нормално, свако од нас има право да формира и искаже сопствени став о адекватности ове мере.

Међутим, имајући у виду да је Уредба штура и веома кратка, доста тога није прецизирано, што је код запослених у здравству изазвало различита тумачења, схватања, па и погрешна очекивања.

Покушаћемо да неке ствари растумачимо и разјаснимо, уз напомену да стварност може да нас демантује, па нас немојте превише критиковати за исказану смелост и покушај:

1.) Овде се не ради о класичном повећању плате, кроз повећање основице за обрачун или коефицијента. Овде се ради о ДОДАТКУ на основну плату, због специфичне ситуације – настале пандемије. У том смислу овај додатак, у извесном смислу, личи на ”стимулацију”, само се примењује на све запослене у здравству и на националном нивоу;

2.) Обратите пажњу да се додатак плате односи само на ОСНОВНУ ПЛАТУ. Дакле, додатак од 10% ће се обрачунавати САМО у односу на вашу основну плату (коефицијент пута основица), а не на прековремени рад, дежурство, приправност, ноћни рад, рад недељом и слично. За ове категорије рада исплаћиваће се редовно увећање у складу са Посебним колективним уговором;

3.) Додатак добијају СВИ. Дакле, добијају га и оне професионалне групе које се налазе испод минималне плате – па им се врши исплата посебног додатка до ”минималца”, да би уопште примили гарантоване зараде. Према нашим најбољим сазнањима и обавештењима, ствари тако стоје да ће додатак од 10% основне плате добити и физички радници, спремачице, сервирке, радници на прању лабораторијског посуђа, портири, курири, радници на помоћним пословима неге болесника и помоћним пословима код обдукције. Дакле, запослени који имају коефицијенте за обрачун плата од 5,93; 6,18; 6,83; 7,34; 8,06 до 8,36. И у овом смислу, овај додатак више подсећа да свеобухватну и дужу ”стимулацију”, него на класично повећању плата. Наиме, да се радило о класичном повећању плата, запослени из већине наведених група везаних за побројане коефицијенте не би имали никакво повећање зараде, заправо, били би и даље на минималцу. Овако, сви добијају додатак;

4.) Колико дуго ћемо добијати додатак? Заправо, могао би и да потраје! У члану 2. Уредбе је утврђено: ”Додатак на основну плату из члана 1. ове уредбе примењује се све док се не стекну услови да се, сагласно висини додатка из члана 1. ове уредбе, измене елементи за обрачун и исплату основне плате запослених у складу са законом.” Дакле, ако ми исправно схватамо члан 2., исплата додатка није везана за трајање ванредног стања или даљих ванредних противепидемијских мера – по укидању ванредног стања. Заправо, по слову Уредбе, исплата додатка на основну плату здравственим радницима у износу од 10%, трајаће све док се не стекну законски услови за повећање зараде запосленима у здравству за 10%. У том смислу, овај ДОДАТАК има шансу да постане трајна вредност. Надамо се да нас, по овом питању, непосреднда будућност неће демантовати.

5.) Додатак ће се, поред запослених у јавном здравственом систему Републике Србије, исплаћивати и запосленима у војноздравственим установама, запосленима на пословима здравствене заштите у социјалним установама, као и здравственом особљу у заводима за извршење кривичних санкција. Дакле, овим дотатком ће бити обухваћени готови сви здравствени радници запослени у јавном, односно државном сектору.

Надамо се да никакве неочекиване околности неће демантовати ова наша разјашњења и запажања. Наиме, за све нас је ово једна нова ситуација, као што су нове и неочекиване околности које су до ње и довеле.

Нови синдикат здравства Србије
novisindikatzdravstva@gmail.com
тел. (011) 3612-588
дежурни телефон: 064/13 57 083

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима