Петиција против повећања чланарине Коморе медицинских сестара

ПЕТИЦИЈА  ПРОТИВ ПОВЕЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАСВТВЕНИХ ТЕНИЧАРА СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: КОМОРА ИЛИ КМСЗТС)

ПЕТИЦИЈА МИНИСТРУ ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Проф.др ЗОРАНУ СТАНКОВИЋУ ПРОТИВ ПОВЕЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ НА ЧЛАНСТВО У КОМОРИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ.

ПЕТИЦИЈУ ИНИЦИРА И ОРГАНИЗУЈЕ НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ,ОДЛУКОМ ПРЕДСЕДНИШТВА НСЗ бр.21/12 ОД 31.01.2012 У СМИСЛУ ЗАШТИТЕ СОЦИЈАЛНИХ И ЕКОНОМСКИХ ИНТЕРЕСА СВОГ ЧЛАНСТВА.
МИ, ДОЛЕ ПОТПИСАНИ, ЧЛАНОВИ КМСЗТС

1. ЗАХТЕВАМО ОД МИНИСТРА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА СТАВИ ВАН СНАГЕ САГЛАСНОСТ бр. 500-01-1785/2011-02 ОД 28.12.2011.год. СА ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ О ПОВЕЋАЊУ ЧЛАНАРИНЕ НА 0,6% ОД НЕТО МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЧЛАНА (бр.2610/11), ТЕ ДА СЕ НАВЕДЕНА ОДЛУКА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ТАКОЂЕ СТАВИ ВАН СНАГЕ;

2. ИСКАЗУЈЕМО НЕПОВЕРЕЊЕ СКУПШТИНИ КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ, ЈЕР У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ЧЛАНАРИНЕ ЧЛАНСТВО КОМОРЕ НИЈЕ АДЕКВАТНО ИНФОРМИСАНО
И НИЈЕ РАЗМАТРАНО МИШЉЕЊЕ ЧЛАНСТВА;

3. НЕ СЛАЖЕМО СЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ КОЈИМ КОМОРА ”ОПРАВДАВА” РАЗЛОГЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ, А НАВЕДЕНЕ РАЗЛОГЕ СМАТРАМО НЕУТЕМЕЉЕНИМ
И НЕОСНОВАНИМ.

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима