Последње објаве

ШТИТИМО ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ ЈЕ ПРИМИО ЗНАЧАЈАН БРОЈ ОБАВЕШТЕЊА И ПРИТУЖБИ, КАКО ОД …

СТИМУЛАЦИЈЕ ИСПЛАТИТИ ОНИМА КОЈИ СУ ДОКАЗАЛИ СВОЈЕ ЉУДСКЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ !

КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИСПЛАТУ СТУМУЛАЦИЈА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА? У …

ВАША ПРАВА У СЛУЧАЈУ РАСПОРЕЂИВАЊА НА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

Контакт са Радном групом за техничку подршку и правна питања Новог синдиката здравства: стално …