Проглас о одржавању редовне скупштине НСЗС

У складу са чл.24. ст.2. Статута Новог синдиката здравства Србије, сагласно Одлуци о сазивању V Редовне скупштине НСЗ (бр. 47/09 ), Организациони одбор V Редовне скупштине НСЗ (у даљем тексту: Организациони одбор) на седници одржаној дана 25.03.2009.г. доноси и објављује.

Проглас о одржавању V Редовне скупштине Новог синдиката здравства Србије

Организациони одбор обавештава чланство Новог синдиката здравства Србије да:
1. V Редовна скупштина Новог синдиката здравства Србије (у даљем тексту:Редовна скупштина или Скупштина) одржаће се у уторак, 12.маја 2009.г., са почетком у 11 часова, у Дворани Дома синдиката –сала 2, Трг Николе Пашића, Београд.

2. Поштујући принцип пропорционалности, а поступајући по чл.25. Статута НСЗ, Организациони одбор установљава правило да ће се број делегата Територијалним организацијама НСЗ одређивати по следећим принципима:Организациони одбор ће одредити припадајућу квоту делегата по синдикалним организацијама које улазе у састав Територијалне организације, а збир одређених квота делегата синдикалних организација даје квоту делегата која припада Територијалној организацији на Редовној скупштини.

  • Организациони одбор ће одредити припадајућу квоту делегата по синдикалним организацијама које улазе у састав Територијалне организације, а збир одређених квота делегата синдикалних организација даје квоту делегата која припада Територијалној организацији на Редовној скупштини.
  • Сабирањем броја делегата који припадају Територијалним организацијама, добија се укупан број делегата Скупштине.
  • Број делегата који припадају синдикалној организацији (а збирно Територијалној организацији) одређује се по следећем принципу: на прву стотину активних чланова Синдиката (од 1-100 чланова) синдикалној организацији припада 1 делегат; за сваку наредну отпочету стотину синдикалној организацији припада још по један делегат (на пр. 101 члан – 2 делегата; 201 члан -3 делегата; 301члан – 4 делегата…). На овај начин се непосредно одређује број делегата синдикалне организације.
  • У завршном обавештењу о квотама делегата, Организациони одбор ће обавестити Територијалне организације о броју делегата који припадају Територијалним организацијама и појединачним синдикалним организацијама (квоте делегата). Завршно обавештење о квотама делегата биће достављено Територијалним и синдикалним организацијама до 10.04.2009.г., заједно са почетним предлогом измена и допуна Статута НСЗ, предлогом Правилника о избору чланова Главног одбора НСЗ и предлогом дневног реда Скупштине.
  • Коначне листе делегата синдикалних организација, са именима и презименима делегата, као и приложеним именима и презименима резервних делегата – који се активирају само уколико је делегат са примарне листе спречен да присуствује – синдикалне организације достављају припадајућим Територијалним организацијама НСЗ. У даљем поступку, Територијалне организације формирају збирну листу, те се на тај начин добија листа Територијалне организације НСЗ. Територијалне организације су дужне да доставе своје листе делегата Организационом одбору најкасније до 24.04.2009.г. до 12 час.

3. Јавна расправа о предлогу измена и допуна Статута НСЗ и предлогу Правилника о избору чланова Главног одбора НСЗ обавља се у периоду од 10.04.-20.0

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима