Првомајски протес НСЗ Србије 2010.

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРВОМАЈСКОГ ПРОТЕСТА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ 2010 год.

На основу чл.29. ст.2., а везано за чл.29.ст.1.тч.17. Статута Новог синдиката здравства Србије, сагласно Одлуци о учешћу на Првомајским протестним акцијама коју је донело Председништво НСЗ на 4. седници одржаној дана 08.04.2010.г., после извршених консултација са Потпредседницима НСЗ дана 15.04.2010.г., доносим

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРВОМАЈСКОГ ПРОТЕСТА
НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ 2010 год.

Нови синдикат здравства Србије организоваће Првомајски протест који ће се одржати 1. маја 2010.г., са прелиминарно одређеним местом одржавања Трг Димитрија Туцовића у Београду („Славија”), са прелиминарно одређеним временом почетка протеста у 12 часова.

Због могућег учешћа других гранских синдиката у протесту, као и због чињенице да ће коначан договор са другим гранским синдикатима бити постигнут у среду, 21.04.2010.г., место и време су у тачки 1. ове Одлуке дати прелиминарно, мада се не очекују промене које би у организационом и техничком смислу биле од великог значаја (могуће су одређене промене места или времена, које неће утицати знатно на динамику и организацију Протеста).

Коначну потврду места и времена одржавања протеста све Територијалне и синдикалне организације НСЗ добиће после одржавања састанка са гранским синдикатима 21.04.2010.г.

Потребно је да све Територијалне и синдикалне организације НСЗ, сразмерно својим кадровским, организационим и материјалним могућностима узму учешће у Првомајском протесту. Имајући у виду да се Првомајски протест неспорно одржава 1. маја у Београду, захтевам од руководстава свих синдикалних и Територијалних организација да се, у складу са својим могућностима, адекватно припреме и организују, у смислу свих оперативних, организационих и техничких радњи, а ради активног учешћа на Протесту.

Обзиром да се Првомајски протест одржава у суботу, 1. маја, неће бити проглашен штрајк упозорења (односно било који други облик штрајка), па треба напоменути чланству да у Протесту могу учествовати особе које наведеног датума немају редовне радне обавезе на радном месту.

За чланове Организационог одбора Првомајског протеста НСЗ 2010.г. именују се: Живорад Мркић, Председник Организационог одбора; Чланови Организационог одбора: Александар Пуркар, Миленко Бјелић, Зорица Игњатовић, Зоран Јанковић, Јасмина Шпановић, Јован Кулић, Марко Пешовић, Александар Бадњар, Денис Томић, Мирјана Бауцал и Срђан Недељковић.

Све информације у вези Првомајског протеста НСЗ 2010.г. можете наћи на сајту Новог синдиката здравства Србије www.нсз.рс или добити преко канцеларије Новог синдиката здравства Србије, Трг Николе Пашића 5, Београд, тел/факс 011/32 31 581,  Контакт особа Јасмина Шпановић.

У Београду, 19.04.2010. година Живорад Мркић
Председник Новог синдиката здравства Србије

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима