ЗАЈЕДНО ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

НА ДРУГОМ КООРДИНАЦИОНОМ САСТАНКУ СИНДИКАТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ ОДРЖАНОМ У БЕОГРАДУ 12.09.2017.год. ДОНЕТА ЈЕ НАЧЕЛНА ОДЛУКА ДА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШТРАЈК СА ПРОТЕСТОМ, НАЈВЕРОВАТНИЈЕ КРАЈЕМ СЕПТЕМБРА, СВЕ СА ЦИЉЕМ СПРЕЧАВАЊА ДА СЕ ДОНЕСЕ ”ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА”.

ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА СУ УГЛАВНОМ ДОБРО УПОЗНАТИ КОЛИКО ЈЕ ОВАЈ ЗАКОН НЕПРИХВАТЉИВ, ДИСКРИМИНАТОРАН, ПРОТИВУСТАВАН И АНТИРАДНИЧКИ. ОН ЗАПРАВО ПРЕДСТАВЉА ”СПЕЦИЈАЛАН ЗАКОН О РАДУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА”. ОВИМ ЗАКОНСКИМ ПРОЈЕКТОМ ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА СЕ ИЗОЛУЈУ ОД ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ТЕ СТАВЉАЈУ ПОД ПОСЕБАН РЕЖИМ РЕПРЕСИВНОГ ”ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА”.

СИНДИКАТИ УЧЕСНИЦИ КООРДИНАЦИОНОГ САСТАНКА СУ УСАГЛАСИЛИ И НАЧЕЛНИ ТЕКСТ ”ПРОТОКОЛА О ЗАЈЕДНИЧКОМ СТАВУ И НАСТУПУ СИНДИКАТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ”, КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ САРАДЊА СИНДИКАТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ ПОВОДОМ ОВИХ ПИТАЊА.

НА КООРДИНАЦИОНОМ САСТАНКУ СУ УЧЕСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ СЛЕДЕЋИХ СИНДИКАТА: УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ, СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ, НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ, СИНДИКАТ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ СРБИЈЕ, СИНДИКАТ ЛЕКАРА И ФАРМАЦЕУТА СРБИЈЕ, УЈЕДИЊЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ, НОВИ СИНДИКАТ БЕОГРАДСКЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ.

СВИ СИНДИКАТИ ЈАВНОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ, КОЈИ ЗАИСТА ЗАСТУПАЈУ ЕКОНОМСКЕ, СОЦИЈАЛНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ИНТЕРЕСЕ СВОГА ЧЛАНСТВА, СУ ДОБРОДОШЛИ У ОВАЈ ОБЛИК АКЦИОНОГ ЈЕДИНСТВА, У БОРБИ ЗА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ.

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ НАЧЕЛНИ ТЕКСТ ПРОТОКОЛА:

Синдикати јавних служби Србије окупљени у циљу спровођења овог Протокола, уједињени принципимима изворног синдикализма, солидарности, међусобног разумевања и акционог јединства, уважавајући неспорну независност и посебност сваког синдиката – учесника, препознавајући и противећи се свим антирадничким појавама и процесима, у сагласности и договору за добробит нашег чланства и свих запослених у јавним службама, уважавајући права и потребе грађана Србије – корисника наших услуга, на координационом састанку одржаном 12.09.2017.год., доносе
ПРОТОКОЛ О ЗАЈЕДНИЧКОМ СТАВУ И НАСТУПУ
СИНДИКАТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ

1. Синдикати потписници Протокола о заједничком ставу и наступу синдиката јавних служби (у даљем тексту: Протокол) препознају праву природу нацрта ”Закона о запосленима у јавним службама” (у даљем тексту: нацрт Закона), која нарушава елементарна људска права из рада и на основу рада, које гарантује Устав Републике Србије, ратификоване међународне конвенције, Закон о раду и други позитивни правни акти. Полазна чињеница је да се овај Закон не може поправити, јер је у својој суштини и својим последичним циљевима штетан и репресиван.

2. Синдикати потписници Протокола сматрају да после у суштини непостојеће ”јавне расправе” о нацрту Закона, уз ригидни став предлагача који је одбијао да уђе у суштински дијалог, уз непринципијелно фаворизовање лажно репрезентативних, од центара моћи зависних ”дворских синдикалних централа”, аутентични представници Света рада у нашој земљи морају да преиспитају своје ставове, начела ангажовања и начин деловања и овој конкретној, као и свакој другој сличној ситуацији.

3. Нацрт Закона представља озбиљан ударац систему и значају јавних служби, њиховој организацији, друштвеној улози, начину пружања услуга и укупној ефикасности у раду. Кадровским осакаћењем које предвиђа нацрт Закона, јавне службе ће постати неефикасне, маргинализоване, урушене и неће моћи да пруже виталне и елементарне услуге грађанима Србије. Истовремено, врши се фаворизовање приватног сектора у домену рада јавних служби, који неће бити окован и инхибиран одредбама ”Закона о запосленима у јавним службама”. Међутим, услуге приватних компанија и међународних профитних корпорација у области здравства, просвете, социјалне заштите, дечије заштите, потпоре старијим грађанима и културе биће недоступне за 90% грађана Србије. Једноставно, огромна већина нашег становништва нема довољна примања да плати приватне услуге у овим доменима

4. Синдикати потписници сматрају да друштвене вредности које промовишу и остварују јавне службе – здравље, образовање, дечија заштита, социјална сигурност, заштита и добробит, помоћ угроженим или специфичним групацијама становништва, култура, социјално и цивилизацијско унапређење друштва и свакога појединца – НИСУ РОБА, ДА НИСУ НА ПРОДАЈУ И ДА СЕ ЊИМА НЕ МОЖЕ ТРГОВАТИ. Ове високозаштићене цивилизацијске вредности, у неопходном обухвату, обиму и квалитету, морају бити свима доступне.

5. Борећи се против тешког нарушавања права нашег чланства, штитећи високе друштвене вредности које се промовишу и које се остварују радом јавних служби, синдикати потписници овог Протокола закључују и преузимају обавезу да ће радити на принципима солидарности, узајамног уважавања, договора, планирања и спровођења синдикалних активности, свих законитих облика синдикалног деловања и непосредних синдикалних акција у складу са домаћим и међународним правним актима. Синдикати се обавезују да ће се њихови договори, закључци, планирање, спровођење активности, као и њихова процена, бити вршени на поставкама међусобне добре вере и искрености.

6. Сваки аутентичан и слободан синдикат, који искрено служи свом чланству и општем добру, који није под контролом социјалних партнера или опонената, или политичких олигархија, као и домаћег или страног капитала, може приступити овом Протоколу. Сваки синдикат – учесник је слободан да безусловно и непосредно иступи из овог Протокола.

7. Планирање, спровођење и процену заједничких активности синдикати – учесници врше на основу закључака усвојених на координационим састанцима руководстава синдиката потписника Протокола. Координациони састанци се одржавају по принципу ”ротационог домаћина”, увек у организацији наредног синдиката по распореду.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ (Нови синдикат здравства ): 064/13 57 083; 011/3612-588;
е-маил: novisindikatzdravstva@gmail.com

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима