Нови синдикат Клиничког центра Србије потписао је уговор о сарадњи са Универзитетом ”Џон Незбит”

Нови синдикат Клиничког центра Србије потписао је уговор о сарадњи са Универзитетом ”Џон Незбит” у Београду (ранији назив ”Мегатренд Универзитет”).

Овај уговор омогућава члановима Новог синдиката КЦС, као и члановима њихових породица, да студирају под посебно повољним условима: 20% попуста на чланарину и плаћање у 12 једнаких месечних рата у току године.

Од посебног је значаја што чланови Синдиката (или чланови њихових породица) који имају ЗАВРШЕНУ ВИСОКУ СТРУКОВНУ ШКОЛУ ПО БОЛОЊСКОМ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ МОГУ УПИСАТИ ДИРЕКТНО 4. ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ЗА ЈЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ СТЕЋИ ДИПЛОМУ (УЗ ПОЛАГАЊЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ИСПИТА):
– ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
– ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
– ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР
– ДИПЛОМИРАНИ ЖУРНАЛИСТА
– ДИПЛОМИРАНИ КОМУНИКОЛОГ

Дакле, све особе са струковним дипломама (180 ЕСПБ), уз потребан труд, за годину дана студирања, плаћање за 20% умањене чланарине у 12 месечних рата, могу дипломирати и стећи диплому основних академских студија.

СЛИЧНИ УСЛОВИ ВАЖЕ И ЗА ОСОБЕ СА ЗАВРШЕНОМ ВИШОМ ШКОЛОМ.

Потребне информације можете добити у канцеларији Новог синдиката КЦС или на телефон (011) 3612-588.

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима