ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА. НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА: ”ПОВУЦИТЕ ЗАКОН ИЗ ПРОЦЕДУРЕ !”

У Београду 4. септембра, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе, одржана је финална сесија јавне расправе о нацрта Закона о запосленима у јавним службама. Запослене у јавним службама представљали су синдикати организовани у јавним службама, професионална удружења и поједине коморе.

Неки представници запослених су основано критиковали нацрт Закона, међутим већина дискусија је била ускогруда. Свака струка, професија или грана је критиковала углавном само оно што се тиче искључиво њихових уских професионалних, радно-правних и економских интереса. Неки синдикати су ”громогласно ћутали” или су се бавили тривијалним темама. Мали број учесника у расправи је тражио да се нацрт Закона повуче, као противуставан, дискриминаторан и штетан. Нови синдикат здравства Србије је изнео принципијелан став.

Повући нацрт Закона из процедуре. Живорад Мркић, председник НСЗ, је рекао: ”Предлагач се понаша као да не постоји Закон о раду и Конвенција 98 Међународне организације рада. У образложењу нацрта Закона стоји да се њиме постиже већа ”флексибилност и уважавање специфичности сваке јавне службе”. Зар није најбољи начин да се препозна специфичност сваке јавне службе да се колективним преговорима дође до адекватних посебних колективних уговора и тако реше и препознају сви специфични проблеме јавних служби? Зар није довољан постојећи Закон о раду, уз доношење колективних уговора?

Сви знамо, само се о томе ћути, да је циљ Закона да целокупни терет ”буџетске консолидације” плате запослени, сиромашни и слабо плаћени запослени у јавним службама. Закон је облик легализоване експлоатације. Биће срамота ако овакав нацрт Закона уђе у процедуру у Народну скупштину. Нацрт Закона треба повући.”

РРГ за информисање НСЗ

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима