БОЖИЋНЕ (НОВОГОДИШЊЕ) НАГРАДЕ

БОЖИЋНЕ (НОВОГОДИШЊЕ) НАГРАДЕ БИЋЕ ИСПЛАЋЕНЕ СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Седници Одбора за преговоре Клиничког центра Србије, одржаној дана 15.01.2013.год., присуствовали су и Директор КЦС Проф.др Миљко Ристић и Заменик Директора КЦС Проф.др Мирко Керкез, уз остале представнике Управе КЦС.

У разговору са представницима репрезентативних синдиката организованих у КЦС, донета је одлука да Управа КЦС исплати божићне (новогодишње) награде свим запосленима у Клиничком центру Србије, без обзира да ли су запослени на неодређено или одређено време, под условом да су дана 01.01.2013.год. били у радном односу у Клиничком центру Србије. Дакле, божићну награду ће добити запослени на неодређено време (запослени за стално, уговорени запослени…) и запослени на одређено време.

Ово је веома важно истаћи, јер Републички фонд за здравствено осигурање РС преноси новац за награду само за уговорене запослене, тако да би значајан број запослених на одређено време остао без божићне награде. То се у Клиничком центру Србије неће десити и ми похваљујемо одлуку Управе КЦС да прихвати предлог да се исплати награда свим запосленима, а разлика у новчаним средствима ће бити исплаћена на терет сопствених прихода Клиничког центра Србије.

Морамо истаћи да је Управа КЦС, прихватајући синдикални предлог, показала висок ниво свести о значају социјалног дијалога, осећај за социјалну правду (која је у овој земљи уставна категорија!) и исправно сагледавање социјалног стања у коме се налазимо. Божићна награда се исплаћује у износу од 4 000 динара, а исплата ће се извршити уз аконтацију зараде за јануар – или неколико дана после исплате аконтације.

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима