Апел Министру здравља

АПЕЛ МИНИСТРУ ЗДРАВЉА ДА СПРЕЧИ ПОВЕЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ КОМОРИ

Председништво Новог синдиката здравства Србије је упутило ”Апел Новог синдиката здравства Србије Министру здравља Републике Србије да не даје сагласност на одлуку о увећању износа чланарине за чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије” .
Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије је, на седници одржаној 23.12.2011.године, донела одлуку да повећа чланарину свом чланству са досадашњег фиксног износа од 100 динара месечно, на износ од 0,6% зараде члана. Шта више, Управни одбор Коморе је изнео првобитни предлог да се чланарина повећа на 0,8% зараде члана.

Поступајући у складу са принципима заштите социјалних и економских интереса чланства, Нови синдикат здравства Србије је, на основу одлуке Председништва Синдиката, упутио Министру здравља следећи Апел :

ПРЕДСЕДНИШТВО НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

Министар здравља Републике Србије
Проф.др Зоран Станковић

Предмет: Апел Новог синдиката здравства Србије Министру здравља Републике Србије да не даје сагласност на одлуку о увећању износа чланарине за чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Поштовани господине Министре,

Председништво Новог синдиката здравства Србије Вам се обраћа овим апелом да, на основу одредби чл. 7. ст. 4. Закона о коморама здравствених радника, одбијете да дате сагласност на одлуку о повећању износа чланарине, коју је донела Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (у даљем тексту: Комора), а у циљу заштите социјалног положаја запослених.
Наиме, Скупштина Коморе је на заседању одржаном 23.12.2011.год. донела одлуку о повећању чланарине за чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије са досадашњих 100,оо динара по члану, на износ од 0,6% зараде члана, што је повећање за практичних 100%. Шта више, Управни одбор Коморе је првобитно предлагао да се чланарина Коморе повећа чак за 0,8% зараде, што би представљало – да је усвојено – повећање од преко 100% !

Господине Министре, сматрамо да је повећање чланарине за чланове Коморе у износу од практичних 100% потпуно непримерено, имајући у виду социјални и материјални положај чланства Коморе, као и актуелни друштвени тренутак (економска криза, изражено заостајање зарада у односу на пораст цена, пад животног стандарда…).

Образложење руководства Коморе да се чланарина повећава, пре свега и поред осталог, ради регулисања осигурања чланства за ризик који може наступити због стручне грешке је, по мишљењу Председништва нашег Синдиката, неосновано.

Наиме, да би се озбиљно приступило поступку осигурања чланства Коморе од ризика стручне грешке, потребно је да прво Ви – у функцији Министра здравља – доносете подзаконске акте који дефинишу професионалну грешку у делатности медицинских сестара и здравствених техничара, као и принципе и поступак осигурања чланова Коморе од професионалне грешке. Сматрамо да тек после доношења наведених подзаконских аката, Скупштина Коморе може (на основу валидних и јасних параметара) да расправља о евентуалном повећању чланарине, у смислу осигурања чланова Коморе.
Према нашим сазнањима, руководство Коморе није ни на један примерен начин непосредно испитало мишљење и већински став чланства (јавна дискусија, анкета…) по питању повећања чланарине. Сматрамо, према нашим сазнањима, да је чланство Коморе већински негативно расположено према повећању чланарине.

Имајући наведено у виду, Председништво Новог синдиката здравства Србије је донело одлуку да Вам упути овај апел да, сагласно Вашим законским овлашћењима, одбијете да дате сагласност на одлуку Скупштине Коморе о повећању чланарине.
С поштовањем,
У Београду, 28.12.2011.год. За Председништво Новог синдиката здравства Србије

Живорад Мркић с.р., Председник НСЗ

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима