Услови одржавања спорских игара и синдикалне школе

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР X СПОРТСКИХ ИГАРА НСЗ „БАЊА ВРУЈЦИ 2011“

– Председницима Територијалних организација
– Председницима синдикалних организација

На основу овлашћења добијених од Председништва НСЗ, Организациони одбор X Спортских игара НСЗ „БАЊА ВРУЈЦИ 2011“ обавештава председнике ТО НСЗ и председнике синдикалних организација НСЗ

УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ ИГАРА И СИНДИКАЛНЕ ШКОЛЕ ”БАЊА ВРУЈЦИ 2011.”

На седници одржаној 10.03.2011.год. Организациони одбор Спортских игара и Синдикалне школе ”Бања Врујци 2011” донео је одлуку о пријави за учешће на Спортским играма и синдикалној школи ”Бања Врујци 2011” као и о начину плаћања.

  1. Све синдикалне организације су у обавези да доставе што пре прелиминарни списак са оквирним бројем женских и мушких екипа и појединаца, разврстано по спортовима предвиђених правилима и пропозицијама спортских игара НСЗ;
  2. Свака синдикална организација ће потписати уговор са Хотелом ”Бања Врујци” на самим спортским играма. Уколико председник синдикалне организације не иде на Игре, у обавези је да овласти лице (писано овлашћење) које га мења како би се уговор потписао(понети печат, пиб и матични број синдикалне организације).
  3. 01. Априла 2011.г. почиње се са уплатама. Плаћање је на пет једнаких месечних рата. Уплате се врше на: П.Д. „Врујци“ д.о.о. , Горња Топлица 14 243, бр. жиро рачуна је

205-24306-17 . Уплате се врше на основу Предуговора бр.60 потписаног 08.03.2011.г.
између Хотела „Врујци и НСЗ Србије.
На уплатницама обавезно навести име синдикалне организације и адресу.Сврха уплате је учешће на Спортским играма „Врујци 2011“ НСЗ Србије.

Пријаве слати На адресу Новог синдиката здравства Србије ,Трг Николе Пашића бр.5 или на факс бр. 011/ 32 31-581 или на маил неwмедицалунион@yахоо.цом

Синдикални поздрав,
Председник Организационог одбора Кулић Јован
У Београду, 10.03. 2011. године

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима