НСЗ СРБИЈЕ УПУТИО СУГЕСТИЈЕ МИНИСТРУ ЗДРАВЉА

НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ УПУТИО ЈЕ МИНИСТРУ ЗДРАВЉА СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОГЕ У ВЕЗИ ЗАКЉУЧИВАЊА НОВОГ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ, КОЈИ ТРЕБА ДА СТУПИ НА СНАГУ ПОЧЕТКОМ 2019.год.

ПОРЕД ОСТАЛОГ, ИЗНЕЛИ СМО И СЛЕДЕЋЕ ПРЕДЛОГЕ И СУГЕСТИЈЕ:

… У смислу наведеног, износимо Вам следеће предлоге, односно сугестије:

1. Скраћено радно време за запослене који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду постоје повећани ризици за здравље запосленог, сматрамо да треба да буде сачувано као тековина која је усклађена са Законом о безбедности и здрављу на раду. Посебно напомињемо да правне норме у посебним колективним уговорима за здравствену делатност које уређују скраћено радно време у односу на изражене ризике за здравље запослених у здравству постоји још од 1999. године. Ми сматрамо да већина ризика који су постојали 1999. год. перзистирају и данас, а неки ризици су и увећани због дејства више узрока: тешка кадровска ситуација у здравственој делатности, недовољан број запослених, проблеми са болничком хигијеном и интрахоспиталним инфекцијама, законска забрана запошљавања у јавном сектору, одлазак великог броја стручних медицинских радника у иностранство или приватни здравствени сектор… У том смислу сматрамо да одредбе о скраћеном радном времену из чл. 37. и 38., као и одредбе о продуженом годишњем одмору из чл. 49. ст.1. тч.3. треба да буду сачуване због њихове актуелности и неспорне потребе.

2. Предлажемо уношење у ПКУ правних норми и јасних одредби о заштити здравствених радника од насиља, као и физичке и психичке агресије на радном месту. У протеклом периоду сведоци смо да је значајан број запослених у здравству претрпео физички напад или психичку агресију на радном месту од стране неодговорних или агресивних пацијената или њихових пратилаца. Трагично је да су се неки од ових напада окончали и убиством здравствених радника на радном месту. Вербални и физички напади на радном месту су постали свакодневница у здравственим установама, а одговор надлежних – по нашем мишљењу – је сасвим неадекватан. Сматрамо да би се о овој озбиљној проблематици требале утврдити заштитне мере, радње и поступци, што је делом могуће регулисати и кроз ПКУ…

(Објавила Ресорна радна група за информисање НСЗ,
контакт: 064/13 57 083; тел./факс (011) 3612-588
е-пошта: novisindikatzdravstva@gmail.com)

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима