ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ VIII РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

VIII Редовна скупштина НСЗ одржана је дана 20.04.2017.год. са почетком у 12 часова, у Београду, у свечаној сали КУД „Абрашевић“.

Скупштински рад се одвијао у целини у складу са Пословником о раду Скупштине, уз напомену да је одзив делегата био веома задовољавајући. У току скупштинског заседања усвојен је извештај о раду Председништва НСЗ који је поднео Живорад Мркић, председник Синдиката. Такође, усвојен је извештај о раду Савета оснивача који је поднео колега Срђан Недељковић, председавајући Савета. Скупштина је усвојила извештај о раду Статутарног одбора НСЗ који је поднео колега Александар Јовановић, као и извештај о раду Надзорног одбора НСЗ који је поднео колега Иван Марјановић.

У изборном делу скупштинског заседања изабрани су следећи чланови органа Новог синдиката здравства Србије. За председника Новог синдиката здравства Србије изабран је колега Живорад Мркић.

За чланове Председништва НСЗ изабрани су: Живорад Мркић ( председник НСЗ), Срђан Недељковић, Мирјана Бауцал, Јован Кулић, др Драгица Јанков Видачић, Сања Ристић, Снежана Вуковић, Мирослав Цветковић, Бојан Матвијенко, Момчило Николић и др Јовица Стојановић.

За чланове Статутарног одбора НСЗ изабрани су: Милан Милосављевић, др Мирјана Братић, Душан Милошевић, Слађана Стојановић, Александар Јовановић.

За чланове Надзорног одбора изабрани су: Саша Станојевић, др Весна Малиновић Загорац, Иван Марјановић, Саша Станимировић и Ивана Арсић.

Скупштина је потврдила одлуке Председништва о иступању НСЗ из УСС „Слога“ (одлука од 6.02.2014.год.) и одлуку о иступању НСЗ из Новог синдиката Србије (НСС) од 30.11.2016.год.

Посебном дискусијом Скупштини су се обратили:делегат Иван Марјановић, који је указао на неопходност увећања чланства, већег ангажовања у раду синдикалних представника, питање остваривања репрезентативности и проблем недостатка кадрова у здравству, као и питање слободе медијског наступа. Дискутовао је и делегат Бојан Матвијенко, који је истакао проблеме везане за функционисање синдиката у установама у датим друштвеним, кадровским и законским оквирима. За дискусију се пријавио и делегат Стеван Букинац који је изнео специфичну проблематику на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, поготово у односу на питање прековременог рада и заштите од јонизујућег зрачења, као и питање плаћања накнаде путних трошкова. На крају скупштинског заседања, Скупштини се обратио Живорад Мркић, председник Синдиката, који је позвао на оснажење синдикалног јединства, солидарности и дисциплине, а изнео је и предлоге одређених непосредних активности НСЗ после Скупштине.

Истог дана, по завршеном заседању Скупштине одржана је прва конститутивна седница Председништва НСЗ на којој су, у складу са Статутом НСЗ, за потпредседнике НСЗ изабрани: др Драгица Јанков Видачић и Мирослав Цветковић.

у Београду, 05.05.2017.год.

Мирослав Цветковић,с.р.
Председавајући VIII Редовна скупштина НСЗ

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима