ПРЕДСТАВНИЦИ НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА УЧЕСТВОВАЛИ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ НОВОГ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

У току је јавна расправа о нацрту новог Закона о безбедности и здрављу на раду. Нацрт Закона је предложило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у даљем тексту: Министарство).

На сесији јавне расправе која је одржана у Министарству у Београду 21.06.2019.год., учествовали су и представници Новог синдиката здравства Србије, Живорад Мркић, председник и Мирослав Цветковић. потпредседник.

Морамо приметити да су на самој јавној расправи у Министарству, где се расправљало о побољшању безбедности и здравља на раду, услови за рад били нездрави и небезбедни: сувише мала просторија за бројне учеснике (неки нису могли ни да уђу), изражени ризици везани за врло високу температуру у простору, веома лоши микроклиматски услови, катастрофална вентилација, недовољан број места за седење – те су многи учесници јавној расправи присуствовали у нефизиолошким положајима тела, трпећи високу температуру у окружењу и устајали и загушљив ваздух. Ово је тужно, цинично, али на жалост истинито, те служи на срамоту Министарству као организатору јавне расправе, поготово што се тема управо односи на безбедан и здрав рад.

Одмах се могло приметити да је у самом члану 1. став 1. Нацрта Закона, у односу на важећи Закон о безбедности и здрављу на раду, ”испуштен” термин ”обољења у вези са радом”. Наиме, у члану 1. став 1. Нацрта новог Закона стоји:”… ради спречавања повреда на раду и професионалних болести…”, а у до сада важећем Закону стоји: ”…ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.”
Зато је наш Синдикат изнео примедбу да се правни институт и вредносна норма ”обољења у вези са радом” мора сачувати и у новом Закону о БЗР. У противном, сви оболели од обољења у вези са радом би били тешко правно оштећени и дискриминисани.

У прилогу са фотографијама објављујемо и текст примедби Новог синдиката здравства Србије на Нацрт Закона о безбедности и здрављу на раду. Јавна расправа траје до 25.06.2019.год., када се одржава сесија у Нишу.

Радна група за техничку подршку, правна питања и заштиту права чланова Новог синдиката здравства

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима