КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ 88 КАНДИДАТА У СТАЛНИ РАДНИ ОДНОС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Клинички центар Србије је објавио конкурс за пријем 88 кандидата у радни однос на неодређено време.

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН НА ВЕБ-СТРАНИЦИ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ 22.01.2020.год. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 15 ДАНА од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Конкурс је објављен за следећа радна места:

1. 18 ЛЕКАРА (доктори медицине или специјалисти) за следеће клинике: клиника за пулмологију, хематологију, ортопедску хирургију и трауматологију, еднокринологију, инфективне болести, дигестивну хирургију, гастроентерологију и хепатологију, пејсмејкер центар, служба за микробиологију, центар за радиологију, служба за планирање и социјалну медицину, центар за анестезиологију и реаниматологију, центар за нуклеарну медицину;

2. 20 МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА СА ССС за следеће клинике: клиника за неурохирургију, дигестивну хирургију, ОРЛ и МФХ, урологију, нефрологију, хематологију, ортопедску хирургију и трауматологију, ендокринологију, кардиологију, васкуларну хирургију, гастроентерологију и хепатологију, ургентни центар, центар за анестезиологију и реаниматологију;

3. 30 СПРЕМАЧА – Служба за техничке и друге послове КЦС;

4. 20 СЕРВИРКИ – Служба за болничку епидемиологију и хигијену исхране КЦС.

Целокупан текст конкурса и услове за кандидате погледајте на веб-страници Клиничког центра Србије.

Као што видите, штрајк упозорења у КЦС од 24.12.2019.год. већ даје прве резултате, на основу Споразума о решевању штрајкачких захтева (бр. 324 од 13.01.2020.год.). Честитамо свим учесницима у штрајку Новог синдиката Клиничког центра Србије !

Нови синдикат КЦС
(телефони: 011/3612-588; 064/13 57 083; novisindikatkcs@gmail.com)

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима