Проглас – 17.12.2010

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ВИ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ НСЗ
У складу са чл.24. ст.3. Статута Новог синдиката здравства Србије, сагласно Одлуци о одржавању ВИ Ванредне скупштине НСЗ коју је донело Председништво на 8. седници одржаној дана 07. 12. 2010.г, Организациони одбор ВИ Ванредне скупштине НСЗ (у даљем тексту:Организациони одбор) на седници одржаној дана 17.12.2010.г. доноси и објављује

ПРОГЛАС
О одржавању ВИ Ванредне скупштине Новог синдиката здравства Србије

Организациони одбор обавештава чланство Новог синдиката здравства Србије да:
1. ВИ Ванредна скупштина Новог синдиката здравства Србије (у даљем тексту:Ванредна скупштина или Скупштина) одржаће се у понедељак, 17.јануара 2011.г., са почетком у 12 часова, у „Каменој сали“ зграде Савеза Синдиката Србије, на 2. спрату, Трг Николе Пашића 5, Београд.

2. Основни разлог сазивања Ванредне скупштине НСЗ је оцена Председништва НСЗ да је неопходно приступити изменама и допунама Статута Новог синдиката здравства Србије, што је у надлежности Скупштине НСЗ.

3. Поштујући принцип пропорционалности, а поступајући по чл.25. Статута НСЗ, Организациони одбор установљава правило да ће се број делегата синдикалним организацијама НСЗ одређивати по следећим принципима:

а) Организациони одбор прихвата квоту делегата по синдикалним организацијама која је важила за В Редовну скупштину НСЗ. Уколико синдикална организација има промене у броју чланова те јој по пропорционалности припада већи број делегата дужна је да до 28.12.2010.г до 12 час. достави листинг Организационом одбору.
Нове синдикалне организације које нису учествовале на Редовној скупштини те самим тим немају одређену квоту делегата, дужне су да до 28. 12. 2010.г. до 12 час. доставе листинге чланства Организационом одбору како би им квоте делегата биле одређене.

б) Сабирањем броја делегата који припадају синдикалним организацијама, добија се укупан број делегата Скупштине. Завршно обавештење о квотама делегата биће достављено синдикалним организацијама до 10.01.2011.године.

в) Број делегата који припадају синдикалној организацији одређује се по следећем принципу: на прву стотину активних чланова Синдиката (од 1-100 чланова) синдикалној организацији припада 1 делегат; за сваку наредну отпочету стотину синдикалној организацији припада још по један делегат (на пр. 101 члан – 2 делегата; 201 члан -3 делегата; 301 члан – 4 делегата…). На овај начин се непосредно одређује број делегата синдикалне организације.

д) Коначне листе делегата синдикалних организација, са именима и презименима делегата, као и приложеним именима и презименима резервних делегата – који се активирају само уколико је делегат са примарне листе спречен да присуствује – синдикалне организације достављају Организационом одбору. Синдикалне организације су дужне да доставе своје листе делегата Организационом одбору најкасније до 14.01.2011.г. до 12 час.

4. Предлог измена и допуна Статута Организациони одбор ће доставити синдикалним организацијама најкасније до 27. 12. 2010.г., као и предлог дневног реда Ванредне скупштине.
Јавна расправа о предлогу измена и допуна Статута НСЗ обавља се у периоду од 27.12. 2010.г до 11.01.2011.г. Организационом одбору се могу доставити амандмани и мишљења о изменама и допунама Статута НСЗ најкасније до 11.01.2011.г. до 12 час. Коначан усаглашен предлог измена и допуна Статута биће достављен синдикалним организацијама до 13.01.2011.г.
Све информације о Ванредној скупштини можете добити од Организационог одбора на тел/факс 011/ 32 31 581.

У Београду, 17.12.2010.г. Мирослав Цветковић
Председник Организационог одбора

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима