ЗДРАВСТВО НА ГУБИЛИШТУ

Здравствени систем у Републици Србији се налази пред потпуним урушавањем!

Овај тежак и непријатан закључак Нови синдикат здравства Србије базира на свом дугогодишњем искуству деловања у здравственој делатности, на чињеници да имамо разгранату мрежу синдикалних организација у свим сегментима здравствене делатности, као и да у редовима нашег чланства делује велики број врсних професионалаца у здравству који су меродавни да дају ваљану анализу.
Систем јавне здравствене заштите у Републици Србији је дугогодишња жртва више Влада и министара који су спроводили и креирали здравствену политику.
Јавна здравствена делатност у нашој земљи представља један од стубова друштвеног система и од значаја је за сваког грађанина, јер сви смо ми током животног века, у већој или мањој мери корисници здравствених услуга. Многима од нас који користимо здравствене услуге, од квалитета и функционисања здравственог система директно зависи квалитет живота, стање здравља, па и сам живот као највиша вредност.

Међутим, здравствени систем се темељито и систематски уништава већ деценијама. Упорно су се трудили да га маргинализују у друштвеном, вредносном и економском смислу, да га ставе у категорију некакве „потрошње“, да он буде вечита жртва силних рационализација и реструктуирања. Уз то, запослени у здравству су неизоставно стављани у положај социјалних случајева са маргиналним и увек изнова окрњеним зарадама, а тај је процес поготово дошао до изражаја од усвајања Закона о платама запослених у државним органима и јавним службама 2001.године. Непрекидно партијско кадровисање када су у питању руководеће функције у здравственим установама, вечита негативна селекција, прећутна легализација сукоба интереса и корупције, одсуство жеље код било ког министра у задњих неколико влада да се ухвати у коштац са реалним проблемима у здравственој делатности, довели су до руинирања здравственог система.
Шта више, овај катастрофални процес је у задње време добио на деструктивности и брзини. Данас у здравственој делатности имамо потпуну кадровску катастрофу, где имамо здравствене установе које раде са недостатком од више стотина медицинских сестара и здравствених техничара у односу на важеће прописе, без неопходних лекара специјалиста тако да читаве специјалистичке гране не могу да функционишу и страховит недостатак спремача и осталог особља које ради на одржавању хигијене, што доводи до поражавајуће чињенице да су нам болнице постале легла интрахоспиталних инфекција и мутираних мултирезистентних бактерија. То је довело до тога да је здравствени систем у функционалном и кадровском смислу постао неодржив, односно да не може да функционише.
Нормално да потпуно недовољан број лекара одређених специјализација, медицинских сестара и здравствених техничара, као и немедицинског особља, покушавају да спроведу „немогућу мисију“ пружања здравствене заштите грађанима Србије у условима кадровске катастрофе, недостатка основних лекова и санитетског материјала, неквалитетних и неадекватних средстава за одржавање хигијене, под притиском неспособних партократских руководиоца, уз нелојалну конкуренцију формално запослених особа у јавном здравственом систему које су уз то потајни власници или сувласници приватних ординација и клиника и којима номинално радно место служи за пуко „регрутовање“ пацијената.

Као да сав овај чемер у здравственој делатности није био довољан, него је доношењем нових буџетских закона за 2014.годину, уништен и задњи трачак наде да је било ко од одговорних заинтересован за нормално функционисање и опстанак јавног здравственог система.
Увођењем забрана на пријем преко потребних новозапослених у здравству, смањивањем зарада врхунским професионалцима путем такозваног солидарног пореза, још већим и тежим радним оптерећењем и онако недовољног броја здравствених професионалаца свих струка, практичним онемогућавањем пријема у радни однос немедицинских радника, партијским кадровисањем неслућених размера уз наставак негативне кадровске селекције, довело је до тога да се јасно препознају две групације жртава дугогодишњих експеримената министара здравља над нашим здравственим системом.
Прва група чине жртве – наши пацијенти, корисници здравствених услуга. Њима је страховито отежано или практично онемогућено да остваре декларативна уставна и законска права на здравствену заштиту која би била ваљана и правовремена. Шта више, њих држава и материјално оштећује узимајући им прво допринос за здравствено осигурање, а затим их практично приморавају да плаћају дијагностику, терапију и лекове до којих не могу доћи на време и адекватно у редовном поступку у здравственим установама.
Другу групу чине жртве – здравствени радници и сви запослени у здравству, присиљени да збрињавају огроман број пацијената и све тежу патологију са потпуно недовољним бројем запослених, уз недостатак основних лекова, санитетског и потрошног материјала, са неисправним или полуисправним медицинским апаратима и средствима за рад, под тортуром и страховладом политичких апаратчика у управама здравствених установа, запослене у здравству можемо назвати само тим исправним називом, жртвама. Уз то запослени у здравству су изложени једној релативно новијој појави у свом свакодневном професионалном ангажовању и раду, а то је страх. Злостављање, узнемиравање и психолошки притисак на радном месту су постали свакодневица великог броја запослених у здравственој делатности. Злостављају их и застрашују лошији и неспособнији од њих – партијски постављени руководиоци на свим нивоима управљања. Такви руководиоци владају страхом, јер је то све што имају уз очигледну некомпетентност, непрофесионалност и охолост.

У времену када говоримо о могућности да јавни здравствени систем Републике Србије доживљава потпуно функционално урушавање, нормално да се поставља питање:
„Па шта ради министарка здравља“?!
Клиничка испитивања лекова. Да, министарка здравља се углавном бави клиничким испитивањем лекова и можемо рећи да је један од лидера у тој области. Очигледно је да је добри односи са мултинационалним фармацеутским мега-компанијама далеко више занимају од здравственог стања народа, функционисања система здравствене заштите и пружања неопходних услуга нашим пацијентима.
Нови синдикат здравства Србије поседује доказе у том смислу и презентоваће их надлежним државним органима.

Нови синдикат здравства Србије снажно апелује на јавност наше земље да се у највећем броју акционо покренемо и спречимо интересне камариле и олигархије да потпуно униште можда најважније друштвено добро у јавном сектору Србије, а то је наш јавни здравствени систем.

У Београду 14.03. 2014.год.

Нови синдикат здравства Србије

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима