ZAKON O PLATAMA TREBA ODBACITI U CELOSTI

Koleginice i kolege, svima nam je poznato da Vlada RS priprema za skupštinsku proceduru Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Ovaj Nacrt zakona je do sada izazvao rasprave u javnosti a pogotovo povodom izjave ministra finansija g-dina Vujovića , koji je zaposlenima u javnom sektoru poručio da mogu da menjaju otadžbinu ako im ovaj zakon ne odgovara. Nacrt zakona je svakako negativan zakonodavni predlog a pažnja javnosti je bila usmerena pogotovo na činjenicu da bi se ovim  zakonom ukinula institucija naknade za minuli rad, kao i da bi se znatno smanjio iznos naknade za bolovanje zaposlenih u javnom sektoru.

Svakako, ovo su ogromne mane zakona i nedopustivo degradiranje i ovako potpuno opljačkanih i poniženih zaposlenih u javnom sektoru . Dalji negativan razvoj događaja u ovom pravcu se ne sme tolerisati.

Sa druge strane, određeni sindikati u zdravstvu su najavili štrajk upozorenja od sat vremena za 03.02.2016.g. a jedan od štrajkačkih zahteva je da traže povlačenje iz procedure Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru UKOLIKO NE BUDU PRIHVAĆENI ZAHTEVI SINDIKATA.

Zahtevi pojedinih sindikata se odnose na pravo zaposlenih na minuli rad, naknade zarade u skladu sa Zakonom o radu, naknade troškova za ishranu, pravo na regres i adekvatna naknada za vreme bolovanja. S tugom možemo da primetimo da su zaposleni u zdravstvu Srbije još 2001.g. usvajanjem Zakona o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama od strane tadašnje vlasti, na podmukao i licemeran način, ostali bez prava na regres za godišnji odmor i naknade troškova za ishranu. To je, na žalost, davno izgubljeno pravo i malo ko se borio za njegovo vraćanje u toku ovih 15 godina.

Zato Novi sindikat zdravstva Srbije smatra da Nacrt Zakona treba povući u celini i da Zakon o platama zaposlenih u javnom sektoru ne treba ni da postoji. NAIME, PLATE U JAVNOM SEKTORU TREBA DA BUDU UREĐENE KOLEKTIVNIM UGOVORIMA. Svuda u normalnom svetu se plate uređuju kroz socijalni dijalog između sindikata, poslodavca i Vlade. TO ZAKONSKO PRAVILO JE VAŽILO I U RS DO 2001.g. I DO TADA SU PLATE UREĐIVANE POSEBNIM I POJEDINAČNIM KOLEKTIVNIM UGOVORIMA.

Dakle, Novi sindikat zdravstva Srbije nije za palijativne mere koje bi nam samo ublažile bol i zamaglile svest, već smatramo da pitanje plata u javnom sektoru treba rešavati na osnovu već postojećeg Zakona o radu, koji postavlja osnovno pravilo da se prava zaposlenih, pa i PRAVO NA ZARADU, uređuju kolektivnim ugovorima (čl.3. st.1. Zakona o radu).

Vlada RS ne predlaže Skupštini zakon o platama da bi poboljšala naš socijalni, ekonomski i profesionalni položaj, već da bi kroz nejasan i nerazumljiv sistem platnih grupa i razreda još više umanjila postojeće zarade a zaposlene u zdravstvu bacila u krajnju bedu.

ZATO JE PREDLOG NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE – AKO ŠTRAJKUJEMO DAJTE DA ŠTRAJKUJEMO OZBILJNO! AKO SMO PROTIV OVOG ZAKONA DAJTE DA GA RUŠIMO KAO NEČIJU NAKAZNU IDEJU PUNU PREVARE I DA GA RUŠIMO U CELOSTI!

u Beogradu, 02.02.2016.g.
Živorad Mrkić, predsednik

 

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima