Inicijativa Novog sindikata Srbije da se ponovo razmotre rešenja koja mogu dovesti do negativnih efekata Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

– Poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini 

Predmet: Inicijativa Novog sindikata Srbije da se ponovo razmotre rešenja koja mogu dovesti do negativnih efekata Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Poštovane gospođe narodne poslanice, poštovana gospodo narodni poslanici,

u skupštinskoj proceduri, po hitnom postupku, trenutno se odvija proces donošenja Zakona o    načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (u daljem tekstu: Zakon).

Da su na rukovodeća mesta u javnom sektoru u poslednjih 25 godina postavljani kompetenti i pouzdani profesionalci, a ne politički aparatčiki, mi sada ne bi smo razmišljali o ovom problemu.

Problem je što Zakon, koji će nesumnjivo biti usvojen u Skupštini, ostavlja – svojom nedorečenošću, nekonzistentnošću i pravno nejasnim rešenjima – neverovatno veliki prostor za zloupotrebe, mahinacije, eliminaciju ”nepodobnih” i zastrašujuće pritiske na zaposlene.

Ovaj Zakon je potpuno dehumanizovan, do nivoa ”socijalnog inženjeringa”, on govori ”binarnim jezikom”, za njega ne postoje ljudi, građani Srbije zaposleni u javnom sektoru, njihovi životi, porodice, ljudski strahovi i problemi… Zakon poznaje samo brojke, on je čisto kvantitativni pravni entitet. Žrtvovanjem 15% zaposlenih u javnom sektoru (i njihovih porodica) u naredne tri godine treba postići uštedu od 0,3% BNP. Jezivo i ledeno.

Pitamo se gde je ovde značaj kvaliteta, radnih osobina, vrednosti ličnosti, ljudskog bića – profesionalca zaposlenog u javnom sektoru? Gde su ovde kriterijumi, standardi i normativi? Šta sa delovima javnog sektora gde postoji manjak određenih profila zaposlenih? Šta ako se desi da iz javnog sektora budu otpušteni nosioci posla, ključni kadrovi i neophodni profesionalci, da bi se zadržali ”politički ljubimci”? Imajući u vidu kakav je karakteran i profesionalan profil rukovodioca na nivou osnovnih organizacionih celina javnog sektora (dakle – onih koji će u egzekutivnom smislu sprovoditi Zakon), mislim da ćemo prisustvovati tragediji ozakonjenog revanšizma i satiranja vrednih i poštenih, kojima je jedina krivica u tome što vrede, što su korisni ili su imali hrabrosti da iznesu svoje mišljenje. Zakon za obračun sa ”nepodobnima”?

U tekstu ”Analiza efekata Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru” pod tačkom 9. razmatra se pitanje: ”Da li su sve zainteresovane strane imale prilike da se izjasne o zakonu?”. Konstatuje se da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obrazovalo Posebnu radnu grupu za pripremu teksta predloga Zakona u kojoj su bili svi zainteresovani (Narodna skupština, ministarstva, Fiskalni savet, Stalna konferencija gradova…), samo NISU bili prisutni NAJZAINTERESOVANIJI – oni koji će ostati bez posla. Nije bilo predstavnika zaposlenih u javnom sektoru. Nije bilo predstavnika žrtava ovog Zakona. Njihov glas se nije čuo. Time ovaj Zakon postaje viktimološka kategorija.

Dozvolite da postavimo pitanje: Šta je sa pravnim tekovinama Evropske unije? Socijalni dijalog? Pravo na konsultovanje i izražavanje mišljenja zainteresovanih strana? ”Ništa o nama bez nas.”?

Takođe, nisu bili prisutni ni predstavnici građana Republike Srbije, korisnika usluga javnog sektora. Oni čija ljudska prava mogu da trpe zbog efekata Zakona, koji samim time mogu imati posledice – takođe nisu konsultovani. Vidimo da su ”zainteresovane strane” bile okupljene u jednoj etatističkoj radnoj grupi – i to bi bilo sve. Da, dug je put do uređene države.

Pitamo se da li će država imati dovoljne kapacitete da kontroliše sprovođenje ovog Zakona i sprečava zloupotrebe na nivou organizacionih celina – pravnih lica koja čine javni sektor u Republici Srbiji? Po našem iskustvu, postoji praksa nekažnjenog nesprovođenja ili kršenja zakona, a nadzorni i kontrolni organi države nisu nikada valjano vršili svoju dužnost u ovoj oblasti.

Dame i gospodo narodni poslanici, Novi sindikat Srbije Vam se obraća molbom da, ukoliko za to (u ovom momentu) ima pravnog prostora, upotrebite svoj nesumnjivi uticaj, normalno u okviru Vaših ustavnih i zakonskih ovlašćenja, a u smislu usvajanja Zakona koji bi bio pravno konzistentniji, jasniji i socijalno pravedniji, a koji bi bio tako koncipiran da onemogući malverzacije ili zloupotrebe koje su moguće zbog nedorečenosti trenutnog predloga Zakona.

S   poštovanjem,
U Beogradu, 29.07.2015.god.

za Novi sindikat Srbije
Živorad Mrkić, predsednik

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima