ZAKLJUČAK VLADE RS O POVEĆANJU PLATA U ZDRAVSTVU

Poštovane koleginice i kolege,

dostavljamo vam zaključak Vlade Republike Srbije 05 br. 121-161/2019 od 16.01.2019.god.

Ovim zaključkom se uređuju osnovice za obračun, u neto iznosu, za plate zaposlenih u javnom sektoru za januar 2019.god.

Plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite uređene su tč. 6. Zaključka, gde možete videti IZNOSE OSNOVICA za obračun plata za doktore specijaliste, doktore medicine i stomatologije, medicinske tehničare i stomatološke tehničare i ostale zaposlene.

Takođe u dopisu Ministarstva finansija br. 401 – 00 – 00260/2019 -03 od 21.01.2019.god. naglašava se da se Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (“Sl.glasnik RS” ,br.95/18) čl.27e dodaje stav 52 u kome tačka 8. definiše UVEĆANJE OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA u javnim zdravstvenim ustanovama i to:
-doktoru medicine i stomatologu za 10% (što iznosi neto 3099,08 dinara)
-medicinskom tehničaru i stomatološkom tehničaru za 12% (što iznosi neto 3155,43 dinara)
-ostalim zaposlenima za 7% (što iznosi neto 3014,56 dinara)

(POSEBNA NAPOMENA: Na osnovu povećanja visine minimalne zarade, što je ranije dogovoreno na Socijalno-ekonomskom savetu, povećanje zarada zaposlenima koji primaju minimalne plate iznosiće 8,6%.)

Naglašavamo da je u navedenom dopisu Ministarstva finansija tumačeno da se termin “medicinski tehničari” tumači kao odrednica za “medicinske sestre/tehničare svih profila sa srednjom i višom školskom spremom ( farmaceutski tehničari, fizioterapeuti, radiološki tehničari, stomatološke sestre, zubni tehničari, laboratorijski tehničari, sanitarni tehničari…)”.

Takođe, u navedenom dopisu Ministarstva finansija navodi se da se plata povećava 10% doktorima medicine i stomatologije, farmaceutima, farmaceutima-biohemičarima, zdravstvenim saradnicima i doktorima specijalistima svih profila.

Normalno, moramo pažljivo pratiti da li će se navedeni pojmovi i u praksi (pri obračunu plata) ovako definisati.

Koleginice i kolege, ovo je prvi slučaj da osnovica za obračun zarada u zdravstvu nije jedinstvena, već da imamo tri različite osnovice za obračun plata. Takođe, u Zaključku možete da sagledate koliko iznose osnovice za obračun plata u drugim javnim službama..

Molimo vas da o Zaključku Vlade RS dostavite Novom sindikatu zdravstva Srbije vaše stavove, mišljenja, i predloge aktivnosti Sindikata (e-mail: novisindikatzdravstva@gmail.com).

u Beogradu, 26.01.2019.god.

Radna grupa za informisanje NSZ

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima