ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РС О ПОВЕЋАЊУ ПЛАТА У ЗДРАВСТВУ

Поштоване колегинице и колеге,

достављамо вам закључак Владе Републике Србије 05 бр. 121-161/2019 од 16.01.2019.год.

Овим закључком се уређују основице за обрачун, у нето износу, за плате запослених у јавном сектору за јануар 2019.год.

Плате запослених у установама здравствене заштите уређене су тч. 6. Закључка, где можете видети ИЗНОСЕ ОСНОВИЦА за обрачун плата за докторе специјалисте, докторе медицине и стоматологије, медицинске техничаре и стоматолошке техничаре и остале запослене.

Такође у допису Министарства финансија бр. 401 – 00 – 00260/2019 -03 од 21.01.2019.год. наглашава се да се Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (“Сл.гласник РС” ,бр.95/18) чл.27е додаје став 52 у коме тачка 8. дефинише УВЕЋАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА у јавним здравственим установама и то:
-доктору медицине и стоматологу за 10% (што износи нето 3099,08 динара)
-медицинском техничару и стоматолошком техничару за 12% (што износи нето 3155,43 динара)
-осталим запосленима за 7% (што износи нето 3014,56 динара)

(ПОСЕБНА НАПОМЕНА: На основу повећања висине минималне зараде, што је раније договорено на Социјално-економском савету, повећање зарада запосленима који примају минималне плате износиће 8,6%.)

Наглашавамо да је у наведеном допису Министарства финансија тумачено да се термин “медицински техничари” тумачи као одредница за “медицинске сестре/техничаре свих профила са средњом и вишом школском спремом ( фармацеутски техничари, физиотерапеути, радиолошки техничари, стоматолошке сестре, зубни техничари, лабораторијски техничари, санитарни техничари…)”.

Такође, у наведеном допису Министарства финансија наводи се да се плата повећава 10% докторима медицине и стоматологије, фармацеутима, фармацеутима-биохемичарима, здравственим сарадницима и докторима специјалистима свих профила.

Нормално, морамо пажљиво пратити да ли ће се наведени појмови и у пракси (при обрачуну плата) овако дефинисати.

Колегинице и колеге, ово је први случај да основица за обрачун зарада у здравству није јединствена, већ да имамо три различите основице за обрачун плата. Такође, у Закључку можете да сагледате колико износе основице за обрачун плата у другим јавним службама..

Молимо вас да о Закључку Владе РС доставите Новом синдикату здравства Србије ваше ставове, мишљења, и предлоге активности Синдиката (e-mail: novisindikatzdravstva@gmail.com).

у Београду, 26.01.2019.год.

Радна група за информисање НСЗ

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима