Uslovi održavanja sporskih igara i sindikalne škole

ORGANIZACIONI ODBOR X SPORTSKIH IGARA NSZ „BANJA VRUJCI 2011“

– Predsednicima Teritorijalnih organizacija
– Predsednicima sindikalnih organizacija

Na osnovu ovlašćenja dobijenih od Predsedništva NSZ, Organizacioni odbor X Sportskih igara NSZ „BANJA VRUJCI 2011“ obaveštava predsednike TO NSZ i predsednike sindikalnih organizacija NSZ

USLOVIMA ODRŽAVANJA SPORTSKIH IGARA I SINDIKALNE ŠKOLE ”BANJA VRUJCI 2011.”

Na sednici održanoj 10.03.2011.god. Organizacioni odbor Sportskih igara i Sindikalne škole ”Banja Vrujci 2011” doneo je odluku o prijavi za učešće na Sportskim igrama i sindikalnoj školi ”Banja Vrujci 2011” kao i o načinu plaćanja.

  1. Sve sindikalne organizacije su u obavezi da dostave što pre preliminarni spisak sa okvirnim brojem ženskih i muških ekipa i pojedinaca, razvrstano po sportovima predviđenih pravilima i propozicijama sportskih igara NSZ;
  2. Svaka sindikalna organizacija će potpisati ugovor sa Hotelom ”Banja Vrujci” na samim sportskim igrama. Ukoliko predsednik sindikalne organizacije ne ide na Igre, u obavezi je da ovlasti lice (pisano ovlašćenje) koje ga menja kako bi se ugovor potpisao(poneti pečat, pib i matični broj sindikalne organizacije).
  3. 01. Aprila 2011.g. počinje se sa uplatama. Plaćanje je na pet jednakih mesečnih rata. Uplate se vrše na: P.D. „Vrujci“ d.o.o. , Gornja Toplica 14 243, br. žiro računa je

205-24306-17 . Uplate se vrše na osnovu Predugovora br.60 potpisanog 08.03.2011.g.
između Hotela „Vrujci i NSZ Srbije.
Na uplatnicama obavezno navesti ime sindikalne organizacije i adresu.Svrha uplate je učešće na Sportskim igrama „Vrujci 2011“ NSZ Srbije.

Prijave slati Na adresu Novog sindikata zdravstva Srbije ,Trg Nikole Pašića br.5 ili na faks br. 011/ 32 31-581 ili na mail newmedicalunion@yahoo.com

Sindikalni pozdrav,
Predsednik Organizacionog odbora Kulić Jovan
U Beogradu, 10.03. 2011. godine

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima