Upustvo za protes NSZ Srbije za strajk 25.03.2011.

UPUTSTVO BR.1 ŠTRAJKAČKOG ODBORA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE ZA
PROTEST ”USTAJE SRBIJA” 25.03.2011.

Štrajkački odbor Novog sindikata zdravstva Srbije obaveštava Predsednike sindikalnih organizacija NSZ, Predsednike teritorijalnih organizacija NSZ, Članstvo NSZ, da se u dopisu br.60/11 izbacuje predzadnji pasus koji glasi:
”Obaveštavamo Vas da će Novi sindikat zdravstva Srbije proglasiti štrajk upozorenja u petak, 25.marta 2011.g. u periodu od 12čas. Do 13 čas.”

Naglašavamo da, obzirom da je najavljen zajednički protest ”USTAJE SRBIJA” u trajanju od 12 do 17 časova, u kome ravnopravno sa navedenim sindikatima javnih službi i državnih organa , učestvuje i Novi sindikat zdravstva Srbije, te da samim tim u njemu mogu da učestvuju samo članovi koji tog dana nisu na svom radnom mestu, bezpredmetno je da NSZ proglašava štrajk upozorenja koji po zakonu može da traje samo sat vremena.

Nalaže se svim gore navedenim organima NSZ da se striktno pridržavaju ove zakonske forme.
Štrajkački odbor Novog sindikata zdravstva Srbije
U Beogradu 23.03.2011.god.

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima