TESTOVI KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE ZA ČLANOVE KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA

Novi sindikat zdravstva Srbije je preuzeo obavezu da distribuira medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima određenu količinu testova Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Konkretno, radi se o testovima za sledeće akreditovane programe KME, za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila, koji su članovi Komore:

  1. SESTRINSKE PROCEDURE PRI ZBRINJAVANJU RANE, Autor: Jelena Janković, strukovna medicinska sestra, Ev. br.: D-1-635/20, Odluka o akreditaciji programa KE br: 153-02-01202/2020-01 od 16.11.2020. g. (napomena: 5 bodova KME)

  1. VEŠTINA KOMUNIKACIJE U ODNOSU MEDICINSKA SESTRA – PACIJENT, Autor: Zorica Mitrović, Ev. br.: D-1-636/20, Odluka o akreditaciji programa KE br: 153-02-01202/2020-01 od 16.11.2020. g. (napomena: 5 bodova KME)

Edukativni materijal za rešavanje testova nalazi se na veb-stranici Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije: www.kmszts.org.rs

Koleginice i kolege, zdravstveni radnici sa srednjom, višom ili visokom strukovnom školom, medicinske sestre i sve profesionalne grupe zdravstvenih tehničara, ukoliko ste zainteresovani za reševanje testova kontaktirajte kancelariju Novog sindikata zdravstva Srbije radi preuzimanja samih testova, što možete uraditi telefonom (011) 3612-588 ili mobilnim telefonom 064/13 57 083, ili na mejl: novisindikatzdravstva@gmail.com  Posebno napominjemo da je broj testova ograničen, te da nas u tom smislu kontaktirate što pre.

19.02.2021.god.
Novi sindikat zdravstva Srbije

 

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima