ŠTITIMO PRAVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE JE PRIMIO ZNAČAJAN BROJ OBAVEŠTENJA I PRITUŽBI, KAKO OD SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA, TAKO I OD NAŠEG ČLANSTVA, DA JE INTENZIVIRANO KRŠENJE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA U VIŠE ZDRAVSTVENIH USTANOVA. OVI PROTIVPRAVNI POSTUPCI RUKOVODILACA ODREĐENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA SE, UGLAVNOM, ODNOSE NA SLEDEĆE SLUČAJEVE:

  1. NEPLAĆANJE PREKOVREMENOG RADA ZAPOSLENIH, ILI NEADEKVATNO PLAĆANJE, ODNOSNO KAŠNJENJE U PLAĆANJU UVEĆANJA ZARADE ZA PREKOVREMENI RAD;

  2. NEISPLAĆIVANJE STIMULACIJE ZAPOSLENIMA, ILI NEPRAVIČNO I  NEPRIMERENO PLAĆANJE  STIMULACIJE, GDE ISPLATU STIMULACIJE NE DOBIJAJU ZAPOSLENI KOJI JE ZAISTA ZASLUŽUJU, ŠTO JE SUPROTNO SVIM OPŠTEPRIHVAĆENIM VREDNOSNIM NORMAMA;

  3. ZNAČAJNI PROBLEMI U SPROVOĐENJU I KONTROLI MERA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU, POGOTOVO EPIDEMIOLOŠKIH MERA U USLOVIMA EPIDEMIJE COVID-19, U SMISLU NESPROVOĐENJA PROPISANIH MERA I POSTUPAKA, NEPOTREBNE EKSPOZICIJE ZAPOSLENIH, NEADEKVATNE ILI NEDOVOLJNE ZAŠTITNE OPREME;

  4. PROTIVPRAVNO PREMEŠTANJE ZAPOSLENIH NA DRUGE POSLOVE, BEZ PONUDE ANEKSA UGOVORA O RADU ILI DONOŠENJA ODGOVARAJUĆEG REŠENJA U PISANOJ FORMI, ŠTO PREDSTAVLJA GRUBO KRŠENJE POZITIVNIH PRAVNIH PROPISA;

  5. NEDOVOLJAN BROJ ZAPOSLENIH, IZLOŽENOST ZAPOSLENIH PREVELIKOM RADNOM OPTEREĆENJU, PREVELIK BROJ ČASOVA PREKOVREMENOG RADA, STALNE IZMENE RASPOREDA RADA ZAPOSLENIH, BEZ PRAVOVREMENOG INFORMISANJA, IZRAŽENI PROBLEMI U VEZI KORIŠĆENJA GODIŠNJIH ODMORA;

  6. PRITISCI I PRETNJE PREMA ZAPOSLENIMA KOJI TRAŽE DA SE POŠTUJU NJIHOVA PRAVA, IZRAŽENJE POJAVE ZLOSTAVLJANJA I DISKRIMINACIJE ZAPOSLENIH.

OVDE SMO IZNELI SAMO NAJUČESTALIJE PROBLEME, KOJIMA JE NAŠE ČLANSTVO IZLOŽENO. NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA PREDUZIMA SVE POTREBNE MERE, U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA, ZA ZAŠTITU NARUŠENIH PRAVA SVOJIH ČLANOVA. UKOLIKO STE IZLOŽENI KRŠENJU PRAVA IZ RADNOG ODNOSA, OBRATITE SE PREDSTAVNIKU NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA U VAŠOJ USTANOVI. TAKOĐE, MOŽETE SE OBRATITI I KANCELARIJI NAŠEG SINDIKATA (tel. (011) 3612-588; mejl: novisindikatzdravstva@gmail.com), ILI NA DEŽURNI TELEFON SINDIKATA: 064/13 57 083 (svakog dana, od 07.00 do 21.00 časova).

Novi sindikat zdravstva Srbije

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima