Stav Novog sindikata zdravstva Srbije (22.02 2012.)

(Napomena: Predato Ministarstvu dana 06.04.2012.god)

– Ministru zdravlja Republike Srbije Prof.dr Zoranu Stankoviću

Predmet: Stav Novog sindikata zdravstva Srbije povodom Vašeg dopisa zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač RS od 22. februara 2012. god.

Poštovani gospodine Ministre,
obraćamo Vam se povodom Vašeg dopisa od 22. februara 2012.god., a koji je ste uputili u obliku cirkularnog pisma zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija.

Navedenim cirkularnim pismom izneli ste Vaš stav da nećete potpisati kolektivne ugovore kod poslodavca koji su Vam dostavljeni, jer imate tumačenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo (01 Br. 112-07-18/2012 od 7. februara 2012.god.), na osnovu koga ste doneli zaključak da ” …Kolektivni ugovori kod poslodavca ne mogu biti predmet razmatranja i potpisivanja i da se moraju uskladiti sa napred iznetim mišljenjem …”
Šta je to nedopustivo u kolektivnim ugovorima kod poslodavca, koje smo potpisali mi kao sindikalni predstavnici i direktori zdravstvenih ustanova?

Po onome što ste naveli u Vašem dopisu, Vi smatrate da je naša greška što smo prepisivali odredbe Posebnog kolektivnog ugovora, što kolektivnim ugovorima kod poslodavca nismo uredili samo ona pitanja na koje nas Poseban kolektivni ugovor direktno upućuje i što nismo uneli samo ona rešenja koja su povoljnija za zaposlene.
Gospodine Ministre, Vi svakako kao jedan od učesnika u zaključivanju kolektivnih ugovora kod poslodavca – konkretno, kao predstavnik Osnivača – imate pravo da iznosite svoje stavove, ali smatramo da je jedno izneti stav, a sasvim drugo izneti imperativnu i sasvim zaključenu izjavu da ” …Kolektivni ugovori kod poslodavca ne mogu biti predmet razmatranja i potpisivanja i da se moraju uskladiti sa napred iznetim mišljenjem …”. Ovim narušavate princip socijalnog dijaloga i zamenjujete ga ”socijalnim diktatom”.

Poznato je da ste Vi, kao predstavnik Osnivača, jedan od učesnika u zaključivanju kolektivnih ugovora kod poslodavca, u skladu sa čl. 247. Zakona o radu. Međutim, Vi kao da ste prevideli svoji obavezu iz čl. 254. Zakona o radu, odnosno zakonsku normu kojom je uređeno da ”Učesnici u zaključivanju kolektivnih ugovora su dužni da pregovaraju.”

Nas zanima posle kakvih ste pregovora, što podrazumeva da saslušate argumente drugih strana, doneli citirani stav iz Vašeg dopisa? Da li ste saslušali kontaargumente drugih učesnika u kolektivnom pregovaranju? Gde su i kada održani ti pregovori povodom navedenog pitanja? Ako je stav iz Vašeg dopisa ujedno i konačan stav, da li to znači da se Ministar zdravlja nalazi u kolektivnom radnom sporu u vezi zaključivanja kolektivnog ugovora sa više desetina zdravstvenih ustanova? U tom slučaju imamo ogroman problem o kome treba obavestiti Agenciju za mirno rešavanje radnih sporova, u skladu sa čl. 18. i čl. 19. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.
Svakako, o ovome treba, u tom slučaju, obavestiti i javnost.

Imajući u vidu da su predstavnici Novog sindikata zdravstva Srbije u više desetina zdravstvenih ustanova učestvovali u radu na zaključivanju kolektivnih ugovora kod poslodavca, smatramo da imamo pravno i realno utemeljene argumente koji su protivni stavu koje ste izneli u Vašem cirkularnom pismu. U tom smislu, budite ljubazni pa nam odgovoriti da li Vi (ili Vaši ovlašćeni predstavnici) imate nameru da pregovarate u skladu sa čl. 254. Zakona o radu?
U suprotnom, mi imamo obavezu da pokrenemo odgovarajuće postupke, u skladu sa zakonom.

S poštovanjem,

U Beogradu, 05.04.2012.god. Živorad Mrkić s.r.
Predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima