SINDIKALNI POZDRAV, SA SOLIDARNOŠĆU!

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA POZIVA SVOJE ČLANSTVO, ČLANOVE ORGANA SINDIKALNIH I TERITORIJALNIH ORGANIZACIJA NSZ DA PRIJAVE NAŠEM SINDIKATU TEŠKOĆE I PROBLEME KOJE IMAJU U SVOM PROFESIONALNOM RADU I LIČNOM ŽIVOTU, A KOJI SU NASTALI KAO POSLEDICA KATASTROFALNIH POPLAVA.

U NEKIM SITUACIJAMA VAŠ SINDIKAT MOŽE DA POMOGNE, ILI DA VAS UPOZNA SA NAČINOM NA KOJI SE POMOĆ MOŽE DOBITI.

ODREĐENOG ISKUSTVA U TOM SMISLU VEĆ IMAMO.

SINDIKALNI POZDRAV, SA SOLIDARNOŠĆU!

Dežurna ekipa NSZ

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima