Saopštenje za medije povodom štrajka upozorenja NSZ “Zvezdara”

Novi sindikat KBC”Zvezdara” zakazao je štrajk upozorenja za 14.03.2012.g. sa početkom u 12 časova na platou ispred zgrade uprave KBC”Zvezdara” ul. Dimitrija Tucovića 161. Zahtevi zaposlenih su: puno poštovanje Zakona od strane Uprave KBC”Zvezdara”, pravična raspodela sopstvenih sredstava i 10% stimulacije za sve zaposlene.

Tri godine pokušavamo da Direktoru doc dr Aleksandru Miloševiću i njegovom stručnim službama ukažemo na nezakonit i nestručan rad, kao i na neracionalno i nenamensko trošenje sredstava kako samog Centra tako i sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Direktor ne da nije reagovao na našu argumentaciju i prihvatio je kao utemeljenu i dobronamernu već je dozvolio da se teško stanje dodatno pogorša. Direktor je stvorio kulturu tajnovitosti rada Pravne i Ekonomske službe i samim tim oslabio mogućnost kontrole istih službi, čime je stvorio idealan prostor za rast korupcije i rasipništva.U KBC”Zvezdara” ne postoji služba Unutrašnje kontorole i samim tim nesavesan i nesturčan rad Ekonomske i Pravne službe nema ko da kontroliše.Čak i najosnovnije podatke o Centru morali smo da potražujemo od Poverenika za informacije od javnog značaja.

Kao rezultat tajnovitosti rada došli smo do toga da postoje pojedinci takozvani čuvari tajni koji su najplaćenija kategorija u Centru. Tako je moguće da jedna osoba za koju se iz RFZO mesečno izdvaja 32.000,00 dinara u istom mesecu na kontu svog računa dobije 200.000,00 dinara.Dešava se da koeficijenti za isplatu zarada nisu usaglašeni sa Uredbom za isplatu zarada zaposlenih u javnim službama.Tako postoje oni koji su nagrađeni većim koficijentom dok postoje i oni koji su oštećeni i dodeljen im je manji koeficijent za isplatu zarada.

Našem Centru je u februaru sudskim putem sa računa skinuto 7.000.000,00 dinara za neki misteriozni kečap, a uskoro na naplatu stižu još dva sudska spora u visini od 5.000.000,00 dinara i 2.000.000,00 dinara.Kome je u interesu da imamo toliko sudskih sporova i ko je odgovoran za tolike sudske sporove

U Centru se krše svi zakoni,uredbe i propisi koje je usvojila Vlada Republike Srbije i resorno Ministarstvo.Zaposlenima se preti otkazom , sprovode se nazakoniti disciplinski postupci i donose se neosnovana upozorenja pred otkaz.Loša kadrovska politika dovela nas je dotle da nemamo dovoljno higijeničarki , servirki i medicinskih sestara.

Kao mlad sindikalni pokret koji se prevashodno bori znanjem, upornošću i istrajnošću smatramo da sve što se dešava u KBC”Zvezdara” ide na štetu kako zaposlenih i samog Centra tako i na štetu naših pacijenata. Smatramo da najgori mogući stav koji možemo da zauzmemo je da budemo ravnodušni i da kažemo ”šta mi tu možemo”. Ne mi smo rešili da se pobunimo protiv nesavesnog i neodgovornog rukovodstva i da najširu javnost upoznamo sa nepravilnostima kojih ima i previše u našem Centru.
Ovim putem Vas pozivamo da 14.03.2012.g. ispratite štrajk upozorenja Novog sindikata KBC”Zvezdara”.
U Beogradu,13.03..2012.god. Predsednik Novog sindikata KBC ”Zvezdara”

S poštovanjem ,
Miroslav Cvetković
Kontakt telefon 064/302-63-53

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima