Saopštenje za medije Novog sindikata zdravstva Srbije (dežurnom uredniku)

– DEŽURNOM UREDNIKU

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Predsedništvo Novog sindikata zdravstva Srbije, na sednici održanoj 06.02.2014.god. usvojilo je ovo saopštenje kojim obaveštava štampane i elektronske medije o stavovima i odlukama našeg

Predsedništvo Novog sindikata zdravstva Srbije na sednici održanoj 06.02.2014.god. donelo je

ODLUKU O OTKAZIVANJU SPORAZUMA O PRISTUPANJU NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA
SRBIJE UDRUŽENIM SINDIKATIMA SRBIJE „SLOGA“ broj 134/12 od 03.08.2012.god.

TO ZNAČI DA NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE NIJE VIŠE U SASTAVU
UDRUŽENIH SINDIKATA SRBIJE „SLOGA“.

Sporazum se otkazuje jer su USS „Sloga“ ušli u predizbornu koaliciju sa Demokratskom strankom koju predvodi Dragan Đilas, a odnosi se na njihov zajednički politički nastup na Izborima za
Narodnu skupštinu Republike Srbije i Skupštinu grada Beograda.

Imajući u vidu da bi na ovaj način Novi sindikat zdravstva Srbije bio uključen u aktivnosti koje su po svojoj prirodi partijske i političke i imaju za cilj pozicioniranje u političkoj vlasti,smatramo da bi dalji ostanak NSZ Srbije u USS „Sloga“ bio protivan temeljima i odredbama Statuta i Programskih načela Novog sindikata zdravstva Srbije.

Novi sindikat zdravstva Srbije je otvoren za sve,bez obzira na političku,versku,rasnu pripadnost. NSZ Srbije je sindikat zdravstvene,socijalne i farmaceutske delatnosti.

Osnovni principi rada Novog sindikata zdravstva Srbije su solidarnost,jedinstvo i borba za autentične interese zaposlenih u zdravstvenoj,socijalnoj i farmaceutskoj delatnosti,kao i Sveta

Članovi Novog sindikata zdravstva Srbije su slobodni ljudi,pripadnici autentičnog radničkog pokreta i znaju u čijoj koloni NEĆE da marširaju. Jer naša kolona je najveće i najčasnija –

RADNI NAROD SRBIJE ! JEDINSTVO,SNAGA,SOLIDARNOST, TO JE NOVI SINDIKAT
ZDRAVSTVA SRBIJE !!!

U Beogradu, 06.02.2014.god. Predsednik NSZ Srbije
Živorad Mrkić s.r.

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima