Saopštenje za medije – DANI PRED KATASTROFU

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE  I SINDIKATA ZDRAVSTVA SLOGA

STANJE JAVNOG ZDRAVSTVENOG SISTEMA SRBIJE
DANI PRED KATASTROFU

SUNOVRAT SISTEMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE JE, KAO KONAČNI IZRAZ CINIZMA, OTELOTVOREN U LIKU SPECIJALISTE SUDSKE MEDICINE NA MESTU MINISTRA ZDRAVLJA. HOĆE LI ”NESTRANAČKI EKSPERT” BITI ISKRENI SUDSKI VEŠTAK I NAD BEŽIVOTNIM TELOM NAŠEG
ZDRAVSTVENOG SISTEMA, KOJEG JE UPOKOJILO UPRAVO ONO POLITIČKO  KADROVISANJE KOJE JE I NJEGA POSTAVILO ZA ”NESTRANAČKOG MINISTRA ZDRAVLJA” ?

Zdravstveni sistem Republike Srbije je načinio konačan korak preko ivice ambisa, a taj korak će biti i uvod u katastrofu epskih razmera!
Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje se duguje, na ime neuplaćenih doprinosa 84 milijarde dinara, što u ovom momentu iznosi preko 760 miliona evra. Izvesno je da ne postoji zdravstveni sistem u Evropi koji bi mogao da opstane uz ovoliku ”budžetsku rupu”.
Zaposleni u javnom zdravstvenom sitemu Republike Srbije su, u profesionalnom, ekonomskom i društvenom smislu, odavno gurnuti na dno provalije: sa urušenim kadrovskim potencijalima, preopterećeni velikim obimom posla koji obavljaju u nemogućim uslovima, oboleli od profesionalnih bolesti ili bolestima koje su u vezi sa radom, bez dovoljno lekova i sredstava za rad, uz zarade ispod proseka – često i ispod nivoa minimalne zarade, u značajnom obimu izloženi mobingu, destimulisani i društveno zapostavljeni … često su bolesniji od pacijenata koje leče. Tu su i pretnje da ćemo uvođenjem ”glavarine” (alias ”kapitacija”) biti na kraju obezglavljeni i mi, zaposleni u zdravstvu, kao i naši pacijenti.

Partijsko kadrovisanje (protiv koga se u poslednjih tridesetak dana tako burleskno ”bori” politička opcija ”apolitičnog” ministra Stankovića …) je dovelo do svojevrsnog pozorišta apsurda – više ne možete biti ni glavna sestra odeljenja u mnogim zdravstvenim ustanovama, ako niste član odgovarajuće političke oligarhije. Propozicije ”moralno-političke podobnosti” iz bivše SFRJ izgledaju danas, iz perspektive beskrupuloznog partijskog kadrovisanja, beskrajno naivno i smešno. Stručnost, kompetentnost i sposobnost nisu bitne karakteristike prilikom izbora kadrova u zdravstvu. Pripadnost partiji, visok nivo podaništva, odsustvo bilo koje pozitivne ljudske osobine i svakako, dogovori političkih oligarhija su jedine ”vrednosti” koje komesari kadrovisanja uzimaju u obzir.
Na nesreću naših pacijenata, korisnika usluga zdravstvenog sistema, kao i većine zaposlenih u zdravstvu koji su – po cenu lične bede – bili i ostali čestiti profesionalci, korupcija u zdravstvu je dostigla zastrašujuće razmere. Korupcija, oličena kroz klike ”marodera u belim mantilima” prouzrokuje teške posledice: u pitanju je život i zdravlje naših pacijenata, ugrožava se pravo građana Srbije na zdravstvenu zaštitu, nanosi se žig srama celoj zdravstvenoj profesiji, a svaki pošten i profesionalan rad u zdravstvu se nipodaštava i izlaže poruzi. Državne institucije i ostali relevantni činioci nisu uradili bukvalno ništa protiv krupnih korupcionaških oligarhija u zdravstvu, verovatno zbog činjenice da su i sami nosioci državnih funkcija često korumpirani.

Partijsko kadrovisanje, socijalna beda zaposlenih u zdravstvu, nemogućnost profesionalnog napredovanja, divljanje i dahijsko ponašanje partokratskih silnika u zdravstvenim ustanovama, marginalizacija čestitih i odgovornih profesionalaca, sve ovo utiče na ubrzani odliv visokospecijalizovanog zdravstvenog kadra, pogotovo specijalista i subspecijalista koji se školuju i po dve decenije da bi postigli potreban nivo kvaliteta i samostalnosti u radu. Ovi kadrovi su u našoj zemlji već u ovom momentu deficitarni, a nije moguće ni na koji način brzo obezbediti nove kadrove na njihova upražnjena mesta. Shodno tome, desiće nam se ”bugarski scenario”: postojaće bolnice, angio-sale, operacioni blokovi, sale za kateteruzaciju, skeneri… ali, neće imato ko da radi.

Ministar Stanković je došao da funkciju sa namerom da nas uveri da je ”nestranački stručnjak”, da želi da postavi zdravstveni sistem na zdrave osnove, da suzbije korupciju i druge negativnosti u zdravstvu.
Umesto toga, ”apolitični” ministar URS-a nam je pokazao da mu je do ovog ministarstva stalo kao do ”rose u podne”: kandidovao se – normalno kao kanditat URS-a – za gradonačelnika Beograda (”Rad i red!”), a pošto je to izgleda bilo nedovoljno u njegovim očima, na kraju je postao ”ursovski” kandidat sa predsednika Republike Srbije. Ovde su stvari već postale tragikomične! ”Čovek iz naroda”, bivši specijalista sudske medicine, bivši oficir bivše JNA, bivši forenzičar, bivši načelnik VMA, bivši sudski veštak, bivši profesor, bivši general, bivši ministar vojni, bivši penzioner, verovatno hoće gospodin Stanković da postane i bivši ministar zdravlja zarad fotelje predsednika Republike. Toliko o profesionalnom poštenju koje je istakao prilikom stupanja na ministarsku funkciju…
Međutim, gospodin ministar uredno sprovodi naredbe koje dobija od međunarodnih centara moći: rekli su mu da mora da smanji plate zaposlenih u zdravstvu, da uvede kapitaciju i dijagnostički srodne grupe – te da time još više viktimizuje zaposlene u zdravstvu, i ministar je izgleda rekao ”Razumem!” (bivši general …).
Naredili su mu da mora da sprovede ”temeljnu reformu zdravstvenog sistema”, mada svi znamo da to znači neoliberalni koncept zdravstvenog sitema, gde će milioni građana Srbije imati zdravstvenu zaštitu samo na papiru, a u stvarnosti će imati ”ljudsko pravo” da umru od banalnih bolesti. I opet, kako stvari stoje, ”Razumem!”.

Mi upozoravamo zaposlene u zdravstvu da je zdravstvena kasa Srbije opustošena! Kada nekom sirotom radniku poslodavac (gazda!) ne uplati doprinose za zdravstvo, posledice ima samo radnik – ostaje bez zdravstvene zaštite. Poslodavac nema nikakve posledice, jer je on uvek u pravu, zbog činjenice da je donator političkim partijama i samim tim pripadnik kaste gospodara. Kolegama, zaposlenima u zdravstvu poručujemo da se dižemo na noge i ustajemo protiv zla koje nas sve satire, jer posle izbora nam sleduje smanjenje plata, ”glavarina”, kašnjenje zarada i otpuštanja.
Takođe, pozivamo naše pacijente da budu upoznati sa surovom činjenicom da novca u zdravstvenoj kasi nema već u ovom momentu, da predstoji potpuni kolaps zdravstvenog sistema, da čudovište koje se zove ”međunarodna zajednica” nameće našoj kukavnoj vladi ”reformu zdravstvenog sistema”, posle koje će pravo da se kvalitetno leče i da žive imati samo bogati.
Odmah posle izbora, za koju nedelju ili mesec, dolazi nam katastrofa zdravstvenog sistema. Jednostavno, sitem će se raspasti …
Novi sindikat zdravstva Srbije poziva sve zaposlene u zdravstvu, sve čestite profesionalce, naše pacijente i korisnike naših usluga da se svi dignemo, da odbranimo i unapredimo zdravstvo Srbije, javnu službu od čije organizovanosti i efikasnosti zavise životi naših najmilijih i nas samih.

Ovu borbu moramo da dobijemo, kako pametnim odlukama, tako i energičnim akcijama!

Za Sindikat zdravstva Sloga Za Novi sindikat zdravstva Srbije

Predrag Đurić, predsednik Sindikata Živorad Mrkić, predsednik Sindikata
U Beogradu, 24.04.2012.god.

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima