SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Novi sindikat Zavoda za javno zdravlje Vranje, kao koordinator aktivnosti Novog sindikata zdravstva Srbije u Pčinjskom okrugu, ovim saopštenjem želi da skrene pažnju javnosti na stanje ubrzanog urušavanja javnog zdravstvenog sistema na teritoriji Grada Vranja.

Stanovnici Vranja i Srbije žive u uslovima socijalne bede i nemogućnosti da sopstveni radom obezbede sebi egzistenciju. Sve prisutnije zlostavljanje zaposlenih, politički i psihički pritisci na poslu, plaćaju se visokom cenom – malignitetima, infarktima, iznenadnom smrću, nasiljem u društvu i porodici, masovnim ubistvima, samoubistvima, rastom narkomanije, kriminalom i korupcijom.

Neselektivnom primenom mera budžetske konsolidacije na jugu Srbije, kroz borbu za tzv. ”budžetski suficit” i uz negativnu kadrovsku selekciju politički postavljenih nesposobnih rukovodilaca, zdravstveni sistem u Vranju doveden je u poražavajuće stanje.

Žrtve ovog stanja su pacijenti kojima je uskraćeno ustavno pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu koju inače sami plaćaju kroz doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje. Zaposleni su tako primorani da ponovo plaćaju dijagnostiku, terapiju, operativne zahvate, intervencije, rehabilitaciju, banjsko lečenje… a za članove porodica troškove lečenja i angažovanje u mnogim domenima njihovog zbrinjavanja, što inače treba da bude obaveza uređenog zdravstvenog sistema.

Većina zdravstvenih radnika u gradskim zdravstvenim ustanovama takođe su žrtve ovakvog stanja: premalo ih je, preoterećeni su, izmoreni, oboleli od profesionalnih bolesti ili bolesti u vezi sa radom, potpuno osiromašeni i poniženi, profesionalno degradirani, sa platom znatno ispod republičkog proseka, izloženi zlostavljanju na poslu i protiv svoje volje gnevu i nezadovoljstvu pacijenata.

Privilegovana manjina zdravstvenih radnika koja je nastala, što nesposobnošću rukovodstva da stavi pod kontrolu rad svojih zaposlenih, a što pripadnošću vladajućoj političkoj opciji (neki su i na rukovodećim radnim mestima), nesmetano „sedi na dve stolice“ i bogati se radom u objekatima privatne prakse kao tzv. konsultanti, a pri tome napuštajući sve principe etike i Hipokratove zakletve. Kao posledica toga, pacijentima je otežan pristup specijalističko-konsultativniim pregledima, a usled neadekvatnog radnog vremena specijalističkih službi i veštački izazvanog nedostatka slobodnih termina za njihovo zakazivanje, sav njihov gnev se neopravdano izliva na izabrane lekare.

Pacijentima je takođe ugroženo pravo na lekove i medicinska sredstva, jer je Apoteka Vranje, štetnim aktima državnih organa, uz neodgovornost i nesposobnost lokalne samouprave, dovedena do totalnog urušavanja. Kao posledica jeste nemogućnost da pacijenti, naročito na seoskom području, dobiju čak i esencijalne lekove. Dakle, žrtve su pacijenti, a i zaposleni u Apoteci koji su ostali bez redovnih primanja.

Otežani pristup pacijenata izabranom lekaru i zdravstvenim uslugama u Domu zdravlja veštački je proizvelo politički „programirano“ rukovodstvo Zdravstvenog centra Vranje, svojim odlukama kojima direktno ometa rad timova izabranih lekara i stomatologa. Otvoreno kršeći odredbe Posebnog kolektivnog ugovora i obaveze sa Filijalom RFZO, rukovodstvo nasilno raspoređuje članove timova izabranih lekara i stomatologa iz Doma zdravlja – ustanove primarnog nivoa,u Bolnicu – ustanovu sekundarnog nivoa. Zato skrećemo pažnju da su sastavni deo ugovora Zdravstvenog centra sa Filijalom RFZO i spiskovi ugovorenih radnika u Domu zdravlja i Opštoj bolnici. S tim u vezi, mi molimo pacijente da svoj gnev ne usmeravaju na zaposlene, koji su izloženi torturi rukovodstva, već da se organizuju i izvrše pritisak na rukovodstvo koje im uskraćuje njihova prava.

Rukovodstva Zdravstvenog centra i Zavoda za javno zdravlje, sa resornim čelnicima u gradu, zajedno su gromoglasno najavljivali ubrzano rešavanje svih kadrovskih problema zdravstvenih ustanova. Da je to bio samo čist politički marketing, pokazale su odluke nadležnih ministarstava koja nisu odobrili zapošljavanje novih, preko potrebnih kadrova: od doktora medicine, specijalista, užih specijalista, medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, do spremačica i pomoćnih radnika.

Starosna granica pojedinih specijalista i užih specijalista dovešće do toga da pacijente neće imati ko da leči. Zato pozivamo odgovorne u lokalnoj vlasti i menadžment Zdravstvenog centra, da se okanu političkog marketinga i preduzmu hitne i konkretne mere na obezbeđenju preko potrebnih kadrova kako svi oni pred istorijom sutra ne bi bili grobari vranjskog zdravstva.

Na kraju, pozivamo sve sindikate koji deluju u zdravstvenim ustanovama, na preko potrebnu saradnju, solidarnost i akciono jedinstvo u borbi za zaštitu naših prava. Takođe pozivamo pacijente i njihova udruženja da nam se pridruže, kako sutra svi zajedno ne bismo bili žrtve „budžetske konsolidacije“, odnosno nesposobnih čelnika lokalne samouprave i lokalnog zdravstvenog sistema.

U Vranju,
dana: 29. 05 2017. godine.

PREDSEDNIK NS ZZJZ VRANJE I ČLAN PREDSEDNIŠTVA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE
dr Jovica Stojanović

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima