Proglas o održavanju VII Redovne skupštine Novog sindikata zdravstva Srbije

ORGANIZACIONI ODBOR VII REDOVNE SKUPŠTINE NSZ
U skladu sa čl.24. st.2. Statuta Novog sindikata zdravstva Srbije, saglasno Odluci o sazivanju VII Redovne skupštine NSZ (br. 46/13 ), Organizacioni odbor VII Redovne skupštine NSZ (u daljem tekstu: Organizacioni odbor) na sednici održanoj dana 07.03.2013.g. donosi i objavljuje

PROGLAS
o održavanju VII Redovne skupštine Novog sindikata zdravstva Srbije
Organizacioni odbor obaveštava članstvo Novog sindikata zdravstva Srbije da:

1. VII Redovna skupština Novog sindikata zdravstva Srbije (u daljem tekstu: Redovna skupština ili Skupština) održaće se u četvrtak, 18.aprila 2013.g., sa početkom u 11 časova, u sali Doma sindikata –sala na prvom spratu (ulaz iz Dečanske), Beograd.

2. Poštujući princip proporcionalnosti, a postupajući po čl.25. Statuta NSZ, Organizacioni odbor ustanovljava pravilo da će se broj delegata sindikalnim organizacijama NSZ određivati po sledećim principima:
a) Organizacioni odbor će odrediti pripadajuću kvotu delegata po sindikalnim organizacijama koje ulaze u sastav Novog sindikata zdravstva Srbije,
b) Sabiranjem broja delegata koji pripadaju sindikalnim organizacijama, dobija se ukupan broj delegata Skupštine.
v) Broj delegata koji pripadaju sindikalnoj organizaciji određuje se po sledećem principu: na prvu stotinu aktivnih članova Sindikata (od 1-100 članova) sindikalnoj organizaciji pripada 1 delegat; za svaku narednu otpočetu stotinu sindikalnoj organizaciji pripada još po jedan delegat (na pr. 101 član – 2 delegata; 201 član -3 delegata; 301član – 4 delegata…). Na ovaj način se neposredno određuje broj delegata sindikalne organizacije.
g) U završnom obaveštenju o kvotama delegata, Organizacioni odbor će obavestiti sindikalne organizacije o broju delegata koji pripadaju sindikalnim organizacijama (kvote delegata). Završno obaveštenje o kvotama delegata biće dostavljeno sindikalnim organizacijama do 01.04.2013.g., zajedno sa početnim predlogom izmena i dopuna Statuta NSZ i predlogom dnevnog reda Skupštine.
d) Konačne liste delegata, sa imenima i prezimenima delegata, kao i priloženim imenima i prezimenima rezervnih delegata (koji se aktiviraju samo ukoliko je delegat sa primarne liste sprečen da prisustvuje) sindikalne organizacije su dužne da dostave Organizacionom odboru najkasnije do 10.04.2013.g. do 12 časova.

3. Organizacionom odboru se mogu dostaviti amandmani i mišljenja o izmenama i dopunama Statuta NSZ , kao i predlozi izmena i dopuna dnevnog reda Skupštine najkasnije do 10.04.2013.g. do 12 čas. Konačan usaglašen predlog izmena i dopuna Statuta NSZ i dnevnog reda, biće dostavljen sindikalnim organizacijama do 13.04.2013.g.
4. Kandidature za izbor Predsednika NSZ prilažu se po principu pojedinačnog kandidovanja. Kandidatura obavezno sadrži: ime i prezime predsedničkog kandidata, njegov JMBG, tačnu adresu stanovanja i kontakt telefone i mora biti svojeručno potpisana. Uz kandidaturu se dostavlja sindikalna biografija i predsednički program u pisanoj formi. Kandidature za Predsednika NSZ se dostavljaju Organizacionom odboru najkasnije do 10.04.2013.g. u 12 čas. Neblagovremeno dostavljene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje. Blagovremeno i ispravno dostavljene kandidature biće poslate svim sindikalnim organizacijama na uvid do 13.04.2013.g.

Sve informacije o Redovnoj skupštini možete dobiti od Organizacionog odbora na
tel/faks 011/ 32 31 581.

U Beogradu, 07.03.2013.g.
Organizacioni odbor

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *