Proglas – 17.12.2010

ORGANIZACIONI ODBOR VI VANREDNE SKUPŠTINE NSZ
U skladu sa čl.24. st.3. Statuta Novog sindikata zdravstva Srbije, saglasno Odluci o održavanju VI Vanredne skupštine NSZ koju je donelo Predsedništvo na 8. sednici održanoj dana 07. 12. 2010.g, Organizacioni odbor VI Vanredne skupštine NSZ (u daljem tekstu:Organizacioni odbor) na sednici održanoj dana 17.12.2010.g. donosi i objavljuje

PROGLAS
O održavanju VI Vanredne skupštine Novog sindikata zdravstva Srbije

Organizacioni odbor obaveštava članstvo Novog sindikata zdravstva Srbije da:
1. VI Vanredna skupština Novog sindikata zdravstva Srbije (u daljem tekstu:Vanredna skupština ili Skupština) održaće se u ponedeljak, 17.januara 2011.g., sa početkom u 12 časova, u „Kamenoj sali“ zgrade Saveza Sindikata Srbije, na 2. spratu, Trg Nikole Pašića 5, Beograd.

2. Osnovni razlog sazivanja Vanredne skupštine NSZ je ocena Predsedništva NSZ da je neophodno pristupiti izmenama i dopunama Statuta Novog sindikata zdravstva Srbije, što je u nadležnosti Skupštine NSZ.

3. Poštujući princip proporcionalnosti, a postupajući po čl.25. Statuta NSZ, Organizacioni odbor ustanovljava pravilo da će se broj delegata sindikalnim organizacijama NSZ određivati po sledećim principima:

a) Organizacioni odbor prihvata kvotu delegata po sindikalnim organizacijama koja je važila za V Redovnu skupštinu NSZ. Ukoliko sindikalna organizacija ima promene u broju članova te joj po proporcionalnosti pripada veći broj delegata dužna je da do 28.12.2010.g do 12 čas. dostavi listing Organizacionom odboru.
Nove sindikalne organizacije koje nisu učestvovale na Redovnoj skupštini te samim tim nemaju određenu kvotu delegata, dužne su da do 28. 12. 2010.g. do 12 čas. dostave listinge članstva Organizacionom odboru kako bi im kvote delegata bile određene.

b) Sabiranjem broja delegata koji pripadaju sindikalnim organizacijama, dobija se ukupan broj delegata Skupštine. Završno obaveštenje o kvotama delegata biće dostavljeno sindikalnim organizacijama do 10.01.2011.godine.

v) Broj delegata koji pripadaju sindikalnoj organizaciji određuje se po sledećem principu: na prvu stotinu aktivnih članova Sindikata (od 1-100 članova) sindikalnoj organizaciji pripada 1 delegat; za svaku narednu otpočetu stotinu sindikalnoj organizaciji pripada još po jedan delegat (na pr. 101 član – 2 delegata; 201 član -3 delegata; 301 član – 4 delegata…). Na ovaj način se neposredno određuje broj delegata sindikalne organizacije.

d) Konačne liste delegata sindikalnih organizacija, sa imenima i prezimenima delegata, kao i priloženim imenima i prezimenima rezervnih delegata – koji se aktiviraju samo ukoliko je delegat sa primarne liste sprečen da prisustvuje – sindikalne organizacije dostavljaju Organizacionom odboru. Sindikalne organizacije su dužne da dostave svoje liste delegata Organizacionom odboru najkasnije do 14.01.2011.g. do 12 čas.

4. Predlog izmena i dopuna Statuta Organizacioni odbor će dostaviti sindikalnim organizacijama najkasnije do 27. 12. 2010.g., kao i predlog dnevnog reda Vanredne skupštine.
Javna rasprava o predlogu izmena i dopuna Statuta NSZ obavlja se u periodu od 27.12. 2010.g do 11.01.2011.g. Organizacionom odboru se mogu dostaviti amandmani i mišljenja o izmenama i dopunama Statuta NSZ najkasnije do 11.01.2011.g. do 12 čas. Konačan usaglašen predlog izmena i dopuna Statuta biće dostavljen sindikalnim organizacijama do 13.01.2011.g.
Sve informacije o Vanrednoj skupštini možete dobiti od Organizacionog odbora na tel/faks 011/ 32 31 581.

U Beogradu, 17.12.2010.g. Miroslav Cvetković
Predsednik Organizacionog odbora

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima