Primedbe Novog sindikata zdravstva Srbije na nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama.

Naše primedbe su načelne i suštinske, uopšte ne vidimo razloge i potrebu da se donosi ovakava zakon. Nije nam jasno koja je potreba za donošenje posebnog zakona kojim bi se uredila prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u javnim službama kad je ta pravna problematika već uređena Zakonom o radu. Koji su razlozi da Vlada RS izopštava zaposlene u  javnom sektoru iz radno pravnog sistema RS koji je uspostavljen Zakonom o radu?

Zakonom o zaposlenima u javnim službama RS bi donela poseban, u suštini specijalan  zakon, koji bi predstavljao poseban zakon o radu samo za zaposlene u javnim službama. Novi sindikat zdravstva Srbije smatra da bi se ovakvim zakonodavnim rešenjem zaposleni u javnim službama  uskratili za čitav niz prava iz radnih odnosa koje im garantuje Ustav RS, ratifikovane međunarodne konvencije , Zakon o radu i važeći kolektivni ugovori. Pogotovo smatramo pravno neprihvatljivim praktično poništavanje pravnog instituta ugovora o radu, koje bi nastalo  donošenjem ovakvog zakona. Naime građanima Srbije je garantovano da potpisivanjem ugovora o radu sa poslodavcem uređuju svoja prava obaveze i odgovornosti nastala iz rada i na osnovu rada, da je određen poslodavac kod koga će raditi zaposleni, poslove koje će zaposleni obavljati, mesto rada u kome će se poslovi odvijati, uslovi radnog vremena, dnevnog, nedeljnog i godišnjeg odmora, raspored rada, prava koje zaposleni crpi iz opšteg akta koji je kod poslodavca na snazi (kolelktivni ugovor ili pravilnik o radu). Ovim zakonom i njegovim eventualnim donošenjem bi se potrli svi ugovori o radu u javnim službama. Kao pravni institut ugovor o radu nastaje kao izraz slobodne volje zaposlenog i poslodavca i njihove saglasnosti u vezi prava obaveza i odgovornosto kako zaposlenog tako i poslodavca. Ove slobodne volje, a samimi tim i slobodna volja i saglasnost zaoposlenog da radi za određenog poslodavca pod određenim uslovima bi se usvajanjem zakona poptpuno potrlo. Prava, obaveze i odgovornosti bi se uređivali odlukom osnivača a zaposleni bi se sveo na objekt ekspolatacije bez ikakvog prava na iznošenje svog stava i mišljenja u vezi izmene uslova rada. Zaposleni više ne bi ni znao za kog poslodavca radi jer bi osnivač mogao da ga rasporedi kod bili kog poslodvaca i na bilo koje poslove u okviru grane ili sektora.

Radno pravo karakteriše jedinstvenost ciljeva kao što je socijalna pravda i radno-socijalni mir, takođe jedinstvenost u pogledu osnovnih radnih prava kako individualnih tako i kolektivnih. Samim tim su Zakonom o radu uređeni radni odnosi svih zaposlenih nezavisno od vrste poslodavca na jedinstven način. Smatramo da zakon o zaposlenima u javnim službama treba odbaciti u celosti. Naime ovakvim zakonom zaposleni u javnim službama  biće stavljeni u neravnopravan položaj i defakto diskriminisani.

Ovim putem Vas obaveštavamo da će Predstavnici Novog sindikata zdravstva Srbije učestvovati u javnoj raspravi koja se održava 04.09.2017.g., u Beogradu sa početkom u 10 časova.

U Beogradu,01.09.2017.g.

Miroslav Cvetković
Potpredsednik Novog sindikat zdravstva Srbije

 

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima