Prijava štrajka policiji

U skladu sa čl.6. Zakona o okupljanju građana ( Sl.Glasnik br.51/92,53/93,67/93,48/94,17/99 i 29/01) i čl.3 i čl.4. Zakona o štrajku (Sl. List SRJ br.29/96) Novi sindikat Kliničkog centra Srbije podnosi:

PRIJAVU
Štrajka upozorenja, javnog skupa u Beogradu u krugu Kliničkog centra Srbije (poslodavca)

Prijavljujemo Vam Štrajk upozorenja sa elementima javnog skupa, 15.05. 2013.god. sa početkom u 12 časova, a završetkom u 13 časova u skladu sa Zakonom o štrajku.

Mesto okupljanja zaposlenih- učesnika u štrajku upozorenja je na platou ispred upravne zgrade Kliničkog centra Srbije ul. Pasterova br. 2, Beograd, uz okupljanje u organizovanom kretanju protestne kolone krugom Kliničkog centra Srbije.

Skup će pratiti kombi sa razglasom Micubiši crvene boje reg. br. BG 470 VĐ u vlasništvu Slobodana Stanojevića.

Organizator Štrajka upozorenja je Novi sindikat Kliničkog centra Srbije, sa središtem u Beogradu, ul. Pasterova br. 2.
Na skupu se očekuje između 800 i 1000 učesnika.
Skup će obezbeđivati 30 redara koje će Sindikat obezbediti.

Organizatora skupa predstavlja Predsednik Štrajkačkog odbora Novog sindikata Kliničkog centra Srbije (u skladu sa Zakonom o štrajku) Mirjana Baucal br.tel. 066-8301835; 011-3612-588; i Predsednik Novog sindikata Kliničkog centra Srbije Živorad Mrkić br. tel: 066-8300541.

U Beogradu 10.05.2013.god

Predsednik Štrajkačkog odbora Novog sindikata KCS
Mirjana Baucal

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima