PREDSTAVNICI NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA UČESTVOVALI NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

U toku je javna rasprava o nacrtu novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Nacrt Zakona je predložilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Na sesiji javne rasprave koja je održana u Ministarstvu u Beogradu 21.06.2019.god., učestvovali su i predstavnici Novog sindikata zdravstva Srbije, Živorad Mrkić, predsednik i Miroslav Cvetković. potpredsednik.

Moramo primetiti da su na samoj javnoj raspravi u Ministarstvu, gde se raspravljalo o poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu, uslovi za rad bili nezdravi i nebezbedni: suviše mala prostorija za brojne učesnike (neki nisu mogli ni da uđu), izraženi rizici vezani za vrlo visoku temperaturu u prostoru, veoma loši mikroklimatski uslovi, katastrofalna ventilacija, nedovoljan broj mesta za sedenje – te su mnogi učesnici javnoj raspravi prisustvovali u nefiziološkim položajima tela, trpeći visoku temperaturu u okruženju i ustajali i zagušljiv vazduh. Ovo je tužno, cinično, ali na žalost istinito, te služi na sramotu Ministarstvu kao organizatoru javne rasprave, pogotovo što se tema upravo odnosi na bezbedan i zdrav rad.

Odmah se moglo primetiti da je u samom članu 1. stav 1. Nacrta Zakona, u odnosu na važeći Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, ”ispušten” termin ”oboljenja u vezi sa radom”. Naime, u članu 1. stav 1. Nacrta novog Zakona stoji:”… radi sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti…”, a u do sada važećem Zakonu stoji: ”…radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.”
Zato je naš Sindikat izneo primedbu da se pravni institut i vrednosna norma ”oboljenja u vezi sa radom” mora sačuvati i u novom Zakonu o BZR. U protivnom, svi oboleli od oboljenja u vezi sa radom bi bili teško pravno oštećeni i diskriminisani.

U prilogu sa fotografijama objavljujemo i tekst primedbi Novog sindikata zdravstva Srbije na Nacrt Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Javna rasprava traje do 25.06.2019.god., kada se održava sesija u Nišu.

Radna grupa za tehničku podršku, pravna pitanja i zaštitu prava članova Novog sindikata zdravstva

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima