Predmet: Okružnica predsednika Novog sindikata zdravstva Srbije od 09.11.2016.god.

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi članovi Novog sindikata zdravstva,

dozvolite da vas na početku ove okružnice sve srdačno pozdravim i da poželim da zajedno nađemo dovoljno snage, entuzijazma i jedinstva, jer se svaka nevolja i teškoća lakše podnosi i rešava uz spoznaju da niko od nas nije sam i da svi imamo našu zajedničku Organizaciju.

U zdravstvu Srbije nema više ko da radi. Oni koji su ostali na svojim radnim mestima i poslovima su užasno preopterećeni, brutalno eksploatisani, rade za dvoje ili troje koleginica i kolega koje nedostaju i jednostavno sve to postaje neizdrživo.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je teret politike „budžetske konsolidacije i eliminacije deficita“  svalilo gotovo isključivo na pleća zaposlenih u zdravstvu i korisnika zdravstvenih usluga. Uz sve hvalospeve o „unapređenju zdravstvene zaštite“ ili „uređenju oblasti zdravstvene zaštite“ u stvarnosti možemo primetiti da smo svi postali žrtve nečijih „uspeha i pobeda“.

Ceo sistem javne zdravstvene zaštite se zasniva na surovosti, a najveći teret u sređivanju finansija u zdravstvenom sistemu je pao na najslabije i ekonomski i socijalno najnemoćnije.

Strahovit napor i visoku cenu plaćaju zaposleni u zdravstvu, jer se dobar deo takozvanih uspeha i ušteda kada je Ministarstvo zdravlja u pitanju sveo na kadrovsku katastrofu, na desetkovanje broja zaposlenih, na stvaranje uslova da zaposleni u zdravstvu ne želeći da trpe bedu i poniženje odlaze iz zdravstvenog sistema, neko u inostranstvo, a neko u privatne ustanove.

Ministarstvo zdravlja se u odnosu na činjenicu da postoji strahovit kadrovski deficit i nedostatak zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, ponaša praktično infantilno. Očito ih nije briga što u mnogim ustanovama radi dvostruko manji broj medicinskih sestara, zdravstvenih tehničara, lekara određenih specijalnosti, spremačica, servirki, tehničkog osoblja u odnosu na važeće propise i kadrovske normative. Jednostavno, ministar se pravi kao da ovaj problem ne postoji, kao da desetine zdravstvenih radnika ne beže od bede i ponižavajućih uslova rada u Norvešku, Nemačku, privatne zdravstvene ustanove, ili jednostavno odlaze u starosnu ili invalidsku penziju. To mu nije bitno. Bitno je da se fotografiše pored gama-noža i sala za kateterizaciju, kao da uopšte nije bitna činjenica da u zdravstvu nema ko da radi.

Jednostavno, profesionalno i kadrovsko desetkovanje.

Vlada RS se pretvorila u najvećeg prekršioca sopstvenog Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, dakle akta koji propisuje koliko zaposlenih u zdravstvu treba da radi.

Zbog svega ovoga, a pogotovo zbog nedovoljnog broja izvršilaca i stravične nehigijene u mnogim zdravstvenim ustanovama mi plaćamo strašan danak – gubimo ljudske živote.

A mi kao zdravstveni radnici i svi ostali zaposleni u zdravstvu smo prikovani na stub srama u nemogućnosti da sa vremenom i sredstvima koje su nam na raspolaganju pružimo građanima Srbije najelementarniji kvalitet zdravstvene zaštite. Kad svemu ovome još pridodamo neke bitange u našim redovima, kao i masu partijskih direktorčića koji jedino znaju da unište sopstvene ustanove, slika postaje mnogo potpunija.

Novi sindikat zdravstva Srbije je pre nekoliko godina na konferenciji za štampu pod radnim nazivom „Preti li zdravstvu Srbije kadrovska katastrofa?“ pokušao da upozori javnost i sve nadležne na ono što nam dolazi i što je neposredno pred nama. Novinari koji su došli na tada održanu konferenciju za medije su više ličili na provokatore koje ova ozbiljna tema uopšte nije zanimala, ali su nam zato postavljali trivijalna pitanja o izmišljenim aferama.

Naš Sindikat smatra da ovakvo stanje više ne možemo da trpimo niti kao profesionalci, niti kao čestiti ljudi. Ovu bitku ne možemo dobiti sami, jer su profesionalni i socijalni protivnici silni i nadobudni, a među zaposlenima u zdravstvu preovlađuje beznadeđe, strah, dezorjentisanost i profesionalna depresija.

Treba da se udružimo sa drugim žrtvama, da pozovemo u pomoć naše sapatnike, naše pacijente, korisnike zdravstvenih usluga, roditelje ozbiljno obolele dece, penzionere, sve izmučene i napaćene.

Smatram da je u zajedničkom nastupu našeg Sindikata, udruženja pacijenata, udruženja roditelja obolele dece i osoba sa posebnim potrebama, sa udruženjima invalida rada kao i udruženjima bolesnika od određenih specifičnih bolesti potrebno nastupiti zajednički i odlučno, sa spremnošću da se borimo da svi zajedno više ne budemo žrtve „budžetske konsolidacije“, nego da naši pacijenti imaju pravo na valjano lečenje i ispravan tretman, a mi zaposleni u zdravstvu da ne moramo da za najbednije plate u zdravstvu Evrope radimo posao za dvoje, ili troje naših nepostojećih kolega.

Imajući sve navedeno u vidu, rukovodstvo Novog sindikata zdravstva će kontaktirati više udruženja, organizacija i zainteresovanih lica , a na kraju ćemo, nadamo se u narednih mesec dana organizovati i koordinacioni sastanak predsednika sindikalih organizacija Novog sindikata zravstva Srbije, zajedno sa svima onima koji žele da podrže našu pravednu borbu za spas profesije.

O datumu i vremenu održavanja koordinacionog sastanka bićete pravovremeno obavešteni.

U prilogu ove okružnice šaljemo vam kopiju mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja od 15.08.2016.god. koje se odnosi na pitanje zakonitosti prekovremenog rada zaposlenih u zdravstvu, čije je radno vreme skraćeno zbog izloženosti posebnim rizicima, odnosno teškim, napornim i za zdravlje štetnim poslovima. Ovo mišljenje možete koristiti kao konsultativni stav i u slučajevima kada ono odgovara interesima našeg članstva.

Sindikalni pozdrav, sa solidarnošću!

u Beogradu, 09.11.2016.god.
Živorad Mrkić  s.r.,  predsednik NSZ

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima