PISMO PODRŠKE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U SRPSKIM SREDINAMA NA KOSOVU I METOHIJI

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

želimo da vam pružimo punu podršku i ne želimo da budemo samo nemi svedoci terora i pritisaka koje nad vama, kao zdravstvenim profesionalcima i vašim pacijantima sprovede nelegalne institucije ”vlasti” iz Prištine.

Albanske ”vlasti” na Kosovu i Metohiji sprovode očigledan zločin protiv čovečnosti stvaranjem poslednjeg nacionalnog geta na tlu savremene Evrope, geta u koji su saterali i vas, naše kolege zdravstvene radnike i vaše pacijente, uključujući i decu – samo zato što ste srpske nacionalnosti. I sve to uz gromoglasno ćutanje Evropske Unije, uz poneku anemičnu primedbu – koja je više cinizam u odnosu na preteću humanitarnu katastrofu.

Svojom politikom blokade urednog snabdevanja zdravstvenih ustanova i apoteka lekovima i sanitetskim materijalom, medicinskim gasovima i ostalim potrebštinama koje su neophodne za normalan rad zdravstvenih ustanova i pružanje zdravstvene zaštite pacijentima, vlastodršci iz Prištine čine nedela koja bi se čak i u ratnim uslovima smatrala zločinom. Naime, čak i u ratu – po slovu i duhu Ženevskih konvencija – mora se omogućiti normalan rad i snabdevanje sanitetskih službi i sistema zdravstvene zaštite. Na Kosovu i Metohiji, pod mandatom Ujedinjenih nacija, INMIKA, ”Euleksa” i KFOR-a, u uslovima za koji imenovani tvrde da su ”redovno stanje”, otežava se i blokira snabdevanje zdravstvenih ustanova lekovima, sanitetskim materijalom, energentima, hranom i drugim potrebštinama. Time se direktno ugrožava proces nesmetanog sprovođenja zdravstvene zaštite u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom, što ugrožava dobrobit, zdravlje i život pacijentima srpske nacionalnosti, kao i drugog nealbanskog stanovništva u nesrećnom getu u koji su vas saterali. Ova politika prištinskih silnika više liči na blokade geta, koje su sprovođene za vreme II svetskog rata, nego na ”carinski rat” ili ”100% ekonomske sankcije”. I dok se ceo svet zgražava ove užasne prakse iz godina svetskog rata, danas smo svedoci da Evropa i demokratski Zapadni svet nemuštim izjavama i zajedljivim komentarima zapravo ohrabruju ovakvo nečovečno i anticivilizacijsko postupanje silnika iz Prištine.

Izgleda da dežurnim ”čuvarima ljudskih prava, slobode i demokratije”  ovo nije važno, jer se radi o Srbima, a Srbi nemaju nikakva prava u njihovom sistemu vrednosti. Pogotovo ako žive na Kosovu. Čak i kada su bolesni, povređeni, pa i kada se radi o bolesnoj deci, trudnicama pred porođajem, tek rođenim bebama i njihovim majkama, ili starijim i hronično obolelim.

Zaštititi i omogućiti lečenje za bolesnu decu, trudnice, tek rođenu dečicu i njihove mame, povređene i životno ugrožene, stare i nemoćne su visoke vrednosti humanizma i savremene civilizacije. Ove grupe stanovnika su zaštićene najvišim pravnim, običajnim, moralnim i civilizacijskim normama. Ono što važi za svakog pacijenta i korisnika zdravstvenih usluga u svetu, mora da važi i za pacijente u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.

Ako je situacija već veoma ozbiljna u Vašoj sredini, u KBC Kosovska Mitrovica, možemo samo zamisliti kako je u Opštoj bolnici u Pasjanima, Domu zdravlja u Goraždevcu ili Štrpcima.

Zdravstveni radnici Srbije smatraju svojom ljudskom i profesionalnom dužnošću da dignu svoj glas protiv tiranije nad bolesnom decom, trudnicama, starima, svim pacijentima i iznesemo svoj zahtev međunarodnim političkim pokroviteljima i mentorima prištinskih vlastodržaca da im nalože da prekinu teror iscrpljivaljem i okončaju  iživljavanje nad bolesnima i nemoćnima u srpskim sredinama.

Poštovane koleginice i kolege, nadamo se da ćemo zajedničkom akcijom čestitih profesionalaca u zdravstvu Srbije, kao i najširom mobilizacijom javnosti, solidarnošću i pronalaženjem načina kako da vam pomognemo u ovoj kriznoj situaciji, iznaći načina da vam olakšamo muke i teškoće u kojima se nalazite i vi i vaši pacijenti. Pokušaćemo pomoću svih kontakata koje imamo u međunarodnoj zajednici da pomognemo da se probije medijska blokada, kojom moćnici i sile koje podržavaju nelegitimne vlasti Prištine, pokušavaju od sveta da sakriju svu tragiku u geto zatvorenih pacijenata i zdravstvenih profesionalaca u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.

Naše misli, naša dela i naša solidarnost su posvećene vama.

U  Beogradu, 17.12.2018.god.
za  Novi sindikat zdravstva Srbije
Živorad  Mrkić, predsednik

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima