Peticija za ukidanje povećanje članarine

PREDSEDNIŠTVO NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE
POTPIŠIMO PETICIJU ZA UKIDANJE POVEĆANJA ČLANARINE
ZA KOMORU MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE

Skupština Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (u daljem tekstu: Komora) donela je 23.12.2011.god. odluku da poveća iznos članarine Komori koji mi, članovi, moramo da plaćamo i to na iznos od 0,6% naših neto zarada, što prestavlja – u zavisnosti od neto zarade člana – povećanje i do 100% u odnosu na dosadašnju članarinu. Odluka Skupštine Komore o povećanju članarine (br. 2610/11) nije obrazložena, što možete videti na veb-sajtu Komore.
Ministar zdravlja Prof.dr Zoran Stanković je dao svoju saglasnost na odluku Skupštine Komore, tako da ćemo od sledeće zarade plaćati novu, uvećanu članarinu Komori. Ni saglasnost ministra nije obrazložena.
Predsedništvo Novog sindikata zdravstva Srbije je donelo odluku da se inicira i organizuje potpisivanje PETICIJE PROTIV POVEĆANJA ČLANARINE KOMORI MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE. Tražimo od ministra zdravlja da stavi van snage svoju saglasnost i odluku Skupštine Komore o povećanju članarine.
Zašto trebamo da potpišemo PETICIJU, bez obzira na sindikalnu pripadnost ?

Prvo: NISU NAS PITALI ! U procesu donošenja odluke Komora nije adekvatno informisala članstvo i nije razmatrala mišljenje članstva. Nismo birali delegate Skupštine Komore da rade protiv naših interesa i suprotno našem mišljenju ! Prva infdormacija o povećanju članarine pojavila se na veb-sajtu Komore tek kada je ministar zdravlja već dao saglasnost. Da li znate da je Upravni odbor Komore predlagao da nam se članarina poveća čak na 0,8% neto zarade?

Drugo: UZIMAJU NAM NOVAC ZA OSIGURANJE, A NISU NAS OSIGURALI! Najznačajniji ”razlog” za povećanje članarine je, po izjavama zvaničnika Komore, osiguranje za rizik od stručne grečke. Međutim, i pored toga što su nam uvećali članarinu sada , nije poznato kada ćemo biti osigurani od rizika zbog stručne greške. Uz to, ne postoje odgovarajući zvanični pravni akti koji precizno definišu šta je , u pravnom sistemu naše zemlje, dobra radna praksa u našem domenu rada, a na osnovu toga i šta je stručna greška.

Treće: NEMAMO POVERENJE U SKUPŠTINU KOMORE ! Pošto je Skupština Komore demonstrirala svoj stav da ne želi da pravovremeno informiše članstvo, kao i da je ne zanima mišljenje članstva (koje je izabralo delegate Skupštine) smatamo da Skupština Komore ne zaslužuje poverenje članstva.

ŽELIM I JA DA SE PITAM, ZATO POTPISUJEM !!!

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima