Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНТИНУИРАНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ЕДУКАЦИЈИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНТИНУИРАНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ЕДУКАЦИЈИ

ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ, ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕ ОД 01.04.2019.ГОД. НА САЈТУ УДРУЖЕЊА ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА http://kontinuiranaedukacijaumozr.org ( НА КОЈИ ДИРЕКТНО МОЖЕТЕ УЋИ И СА САЈТА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ, ПРИТИСКОМ НА ЛИНК УДРУЖЕЊА), У ПОНУДИ БИТИ ДВА РАДА И ТО: 1. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ПАЦИЈЕНАТА СА ИЛЕУСОМ, 5 БОДОВА 2. ПРИМЕНА ЛОКАЛНЕ […]

ОБАВЕШТЕЊЕ КМЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ КМЕ

– Председницима синдикалних организација НСЗ – Председницима Територијалних организација НСЗ Предмет: Дистрибуција акредитованих програма континуиране медицинске едукације објављених у ”Службеном гласилу Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије”, број 11 односно број 11 издање 2. Поштоване колегинице и колеге, у сарадњи и координацији са Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије (КМСЗТС), Нови синдикат здравства […]

ПРЕДСЕДНИК НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ ГОСТУЈЕ ДАНАС, 18.02.2019.ГОД., У 15.30 ЧАС, У ЕМИСИЈИ “ПОСЛЕ РУЧКА” НА TV HAPPY

ПРЕДСЕДНИК НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ ГОСТУЈЕ ДАНАС, 18.02.2019.ГОД., У 15.30 ЧАС, У ЕМИСИЈИ “ПОСЛЕ РУЧКА” НА TV HAPPY

ПОШТОВАНЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ, ЖИВОРАД МРКИЋ, ПРЕДСЕДНИК НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ ГОСТУЈЕ ДАНАС, 18.02.2019.ГОД., У 15.30 ЧАС, У ЕМИСИЈИ “ПОСЛЕ РУЧКА” НА TV HAPPY РАДНА ГРУПА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НСЗ

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РС О ПОВЕЋАЊУ ПЛАТА У ЗДРАВСТВУ

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РС О ПОВЕЋАЊУ ПЛАТА У ЗДРАВСТВУ

Поштоване колегинице и колеге, достављамо вам закључак Владе Републике Србије 05 бр. 121-161/2019 од 16.01.2019.год. Овим закључком се уређују основице за обрачун, у нето износу, за плате запослених у јавном сектору за јануар 2019.год. Плате запослених у установама здравствене заштите уређене су тч. 6. Закључка, где можете видети ИЗНОСЕ ОСНОВИЦА за обрачун плата за докторе […]

Закључак Владе Републике Србије 05 бр. 121-161/2019 од 16.01.2019.год.

Закључак Владе Републике Србије 05 бр. 121-161/2019 од 16.01.2019.год.

Поштоване колегинице и колеге, достављамо вам закључак Владе Републике Србије 05 бр. 121-161/2019 од 16.01.2019.год. Овим закључком се уређују основице за обрачун, у нето износу, за плате запослених у јавном сектору за јануар 2019.год. Плате запослених у установама здравствене заштите уређене су тч. 6. Закључка, где можете видети износе основица за обрачун плата за докторе […]

Упоредно разматрање решења из новог Посебног колективног уговора за здравствене установе

Упоредно разматрање решења из новог Посебног колективног уговора за здравствене установе

– Председницима синдикалних организација НСЗ – Председницима Територијалних организација НСЗ – Чланству Предмет: Упоредно разматрање решења из новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у односу на решења из ранијег Посебног колективног уговора. Поштоване колегинице и колеге, Посебан колективни уговор за здравствене установе чији […]

ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА

ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА

– Председницима синдикалних организација Новог синдиката здравства Србије – Председницима Територијалних организација Новог синдиката здравства Србије Поштоване колегинице и колеге, председници синдикалних и Територијалних организација НСЗ, чланови органа Синдиката, достављамо вам текст упоредног разматрања новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Позивамо вас да […]