Organizacioni odbor sporskih igara NSZ Srbije

X SPORTSKE IGRE SA SINDIKALNOM ŠKOLOM NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE „BANJA VRUJCI 2011“

Sportske igre sa sindikalnom školom se održavaju u Banji Vrujci, hotel „Vrujci“, u terminu od 08.06.2011. godine do 13.06.2011. godine. U tom smislu, smeštaj počinje u sredu, 08.06. 2011. godine u 13 časova, a završava se u ponedeljak, 13.06. 2011. godine posle doručka.

Pojedinačna cena aranžmana (po osobi) iznosi 12.200,00 (dvanaest hiljada dvesta) dinara na 5 mesečnih rata. Prva uplata je 01.aprila.2011.g.

U aranžman koji obezbeđuje hotel „Vrujci“ uključeno je sledeće: koktel dobrodošlice sa svečanim otvaranjem sportskih igara, pet punih pansiona, ishrana, svečana večera, tereni, rekviziti, sudije, majice za sve učesnike, konferencijska sala, muzički program svake večeri, korišćenje otvorenih i zatvorenih bazena sa lekovitom vodom.

Troškove aranžmana za svoje učesnike plaća sindikalna organizacija na osnovu profaktura koje će im izdati hotel „Vrujci“ Banja Vrujci prvog dana po dolasku u hotel a predhodne uplate (ukupno 5 rata) počevši od 01. aprila 2011.g. na osnovu Predugovora br.60 od 08.03.2011.g. koji je potpisan između NSZ Srbije i Hotela „Vrujci“.

Prevoz svojih ekipa i polaznika organizuju i plaćaju sindikalne organizacije.
Sportske igre se održavaju u sledećim disciplinama:

Kolektivni sportovi:
Koleginice – košarka, odbojka i nadvlačenje konopca.

Kolege – mali fudbal, košarka, odbojka i nadvlačenje konopca.

Pojedinačni sportovi:
Koleginice- kros,pikado i plivanje.

Kolege – kros,pikado i plivanje.

Mešovito učešće – pikado,šah.

Sindikalne organizacije su dužne da dostave Organizacionom odboru svoj PIB, Matični Broj i Broj žiro računa sa imenom banke kod koje se vode do 01 aprila 2011.g.

Takmičenje se sprovodi na osnovu Pravilnika o sportskim igrama NSZ i Propozicija takmičenja.

Rok za prijavu broja učesnika (okvirnog broja) kao i za prijavu vođa ekipa je 01.05. 2011. god. do 12 čas. Molimo Vas da se naznačenog roka pridržavate zbog broja rata i ugovora. Ukoliko sindikalna ili TO NSZ ne prijavi okvirni broj učesnika do 01.05.2011 .god. do 12 časova smatraće se da ne učestvuje na Sportskim igrama.

Podsećamo Vas da osobe izabrane za vođe ekipa ili kapitene predstavljaju Vašu organizaciju i odgovorni su za efektivno rukovođenje timom i za disciplinu.

Adresa Organizacionog odbora X Sportskih igara sa sidikalnom školom NSZ „Banja Vrujci 2011“ je:
Novi sindikat zdravstva Srbije (za Organizacioni odbor), Trg Nikole Pašića br.5., 11 000 Beograd; tel/faks 011/ 32 31 581 – kontakt osoba Jasmina Španović, teh.sekretar;

Predsednik Organizacionog odbora je Kulić Jovan.

Sindikalni pozdrav,
Predsednik Organizacionog odbora Kulić Jovan
U Beogradu, 12.03. 2011. godine.

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima